TARİH ARAŞTIRMALARI

Yayınlarım

Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği Yazar: Neşe Acar, Ali Çakırbaş, Bülent Çizmeci   Anemon   Baskı Yılı: 2019       Cilt 7  Sayı: 1     Sayfa: 135-143 

Amerikan Perspektifinden 1957 Krizine Giden Süreçte Suriye’de Komünizmin Yükselişi (1954-1957)Yazar: Ali ÇAKIRBAŞ   History Studies   Baskı Yılı: 2018       Cilt 10  Sayı: 6     Sayfa: 33-43

 BİR OSMANLI AYDINI BURSALI MEHMED TAHİR BEY İN MENÂKIB I HARB RİSALESİ Yazar: Ali KOZAN  – Ali ÇAKIRBAŞ   Tarihin Peşinde Dergisi   Baskı Yılı: 2013          Sayı: IX     Sayfa: 37-71

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Nevşehir’de Bankacılık Faaliyetleri; Nevşehir Bankası T.A.Ş ve Ürgüp Zürra ve Tüccar Bankası T.A.Ş (Banking Activities In The Early Years Of The Republic Of Turkey In Nevşehir; Nevşehir Bank And Ürgüp Zürra And Tüccar Bank ) Yazar: Emin ÖZDEMİR   – Ali ÇAKIRBAŞ   Turkish Studies    Baskı Yılı: 2013   Sayı: Volume 8 Issue 5     Sayfa: 559-575

1927 TARİHLİ GENELKURMAY’IN İRAN AZERBAYCAN’I TEDKİK RAPORUNA GÖRE BU BÖLGEDEKİ KÜRT AŞİRETLERİ 
(Kurdish Tribes In The Region According To The Iranian Azerbaijan Research Report Of The General Staff Dated 1927 )
 Yazar: Emin ÖZDEMİR  – Ali ÇAKIRBAŞ   Tarih Okulu Dergisi (Journal of History School)   Baskı Yılı: 2013          Sayı: XV     Sayfa: 311-329

BİLDİRİLER

ÇAKIRBAŞ ALİ (2019). Birinci Dönem TBMM’de Erzincan Milletvekilleri ve Siyasi Faaliyetleri. ULUSLARARASIERZİNCAN TARİHİ SEMPOZYUMU, 1839-1856. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Aleksandros Hacopulos’un Anayasayı İhlal Davasında Yargılanması  2.Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi (USBIK 2019)(30 Ocak-2 Şubat 2019) NEVŞEHİR

Demokrat Parti’nin Milletvekili Seçimlerinde Kullandığı Propaganda Çalışmaları ve Propaganda Araçları XVIII. Türk Tarih Kongresi (1-5 EKİM 2018) ANKARA

Osmanlıdan Günümüze Türk Kahvesi̇: Tüketi̇m Alışkanlıkları Üzeri̇ne Bi̇r Uygulama II. uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (4-5 Mayıs 2018) ADANA

AMERİKAN BARIŞ GÖNÜLLÜLERİNİN TÜRKİYE’DE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER ALANINDAKİ FAALİYETLERİULUSLARARASI MULTİDİSPLİNLER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (2-4 Şubat 2018) Kemer-ANTALYA

MÜNİP HAYRİ ÜRGÜPLÜ: SİYASİ FAALİYETLERİ VE ESERLERİ
MUŞKARADAN NEVŞEHİR E II. ULUSLARARASI NEVŞEHİR TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU (2-3-4 Mayıs 2016) NEVŞEHİR

KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ

TARİHİN BİLİMSELLİĞİ VE TEORİSİ

Ali Çakırbaş, (2020) TBMM’de Gayrimüslim Milletvekilleri (1923-1964) 
Hiper Yayın 2020 – ISBN: 9786052817599
İki Savaş Arası Dönemde Avrupada Kaos ve Otoriterizm (2019)., ÇAKIRBAŞ ALİ, Siyasal Kitabevi, Sayfa Sayısı 144, ISBN: 9786057877376,

CUMHURİYET’ İN İLK YILLARINDA NEVŞEHİR’DE SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT Yazar: Emin ÖZDEMİR  – Ali ÇAKIRBAŞ   Nevşehir’in Tarihe Yolculuğu  Baskı Yılı: 2015 Fatih Basımevi     Sayfa: 318-329 ISBN: 978-605-4163-18-2

AMERİKAN BARIŞ GÖNÜLLÜLERİNİN TÜRKİYE’DE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER ALANINDAKİ FAALİYETLERİ Yazar: Ali ÇAKIRBAŞ   İlkçağlardan Modern Dönemlere Tarihten İzler Berikan Yayınevi   Baskı Yılı: 2018       Sayfa: 517-538  ISBN: 978-605-7501-09-7

Atatürk Dönemi İç Politika ve Türk İnkılabı, Türk İnkılabı Osmanlıdan Günümüze, Detay Yayıncılık, 2018,  Sayfa: 147-196. ISBN: 978-605-254-020-6

Atatürk Döneminde Türkiye’nin Dış Politikası, Türk İnkılabı Osmanlıdan Günümüze, Detay Yayıncılık, 2018,  Sayfa: 209-228. ISBN: 978-605-254-020-6