TARİH ARAŞTIRMALARI

Kütüphane

Filmler:
120 Filmini izlemek için tıklayınız.

TARİH BÖLÜMÜ BÖLÜM GENEL OKUMA LİSTESİ

 1. Jhon M. Hobson, Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri, Çev. Esma Ermert, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2011.
 2. İbrahim Kalın, Ben, Öteki ve Ötesi, İnsan Yayınları, İstanbul 2016.
 3. Edward W. Said, Oryantalizm, Çev. Nezih Uzel, İrfan Yayınevi, İstanbul 1998.
 4. Rifa’at Ali Abou-El-Haj, Modern Devletin Doğası, Çev. Oktay Özel/Canay Şahin, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 2001.
 5. Peter Burke, Tarihin Görgü Tanıkları, Çev. Zeynep Yelçe, Kitap Yayınevi, İstanbul 2003.
 6. Metin And, Minyatürlerle Osmanlı-İslam Mitologyası, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2007.
 7. Marshall G. S. Hudgson, Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek, Çev. Ahmet Kanlıdere/Ahmet Aydoğan, Yöneliş Yayınları, İstanbul 2001.
 8. Edward H. Carr, Tarih Nedir?, Çev. Gizem Gürtürk, İletişim Yayıncılık, İstanbul 2011.
 9. Carlo Ginzburg, Peynir ve Kurtlar, Çev. Ayşen Gür, Metis Yayıncılık, İstanbul 2014.
 10. Büşra Ersanlı, İktidar ve Tarih, İletişim Yayıncılık, İstanbul 2003.
 11. Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2010.

Tarihçi Biyografileri (Bir tanesi tercih edilecek.)

 1. Haşim Şahin, Arı Kovanına Çomak Sokmak; Ahmet Yaşar Ocak Kitabı, Timaş Yayınları, İstanbul 2014.
 2. Emine Çaykara, Tarihçilerin Kutbu; “Halil İnalcık Kitabı”, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2005.
 3. Kemal H. Karpat, Dağı Delen Irmak, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 2008.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI OKUMA LİSTESİ

 1. Sina Akşin, İç Savaş ve Sevr’de Ölüm, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2010.
 2. Şevket Pamuk, Türkiye’nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2014.
 3. Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, c. I-IV, MEB Yayınları, İstanbul 1991.
 4. Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Timas Yayınevi, İstanbul 2011.
 5. Cemil Koçak, Milli Şef Dönemi, İletişim Yayınları, İstanbul 2007.
 6. Fahir Armaoğlu, Yirminci Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995), Alkım Yayınevi, İstanbul 2011.
 7. İlhan Tekeli-Selim İlkin, Dış Siyaseti ve Askerî Stratejileriyle İkinci Dünya Savaşı Türkiye’si, İletişim Yayıncılık, İstanbul 2013.
 8. Suavi Aydın-Yüksel Taşkan, 1960’dan Günümüze Türkiye Tarihi, İletişim Yayıncılık, İstanbul 2014.
 9. Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kaynakları, Berikan Yayınları, Ankara 2000.
 10. Sina Akşin, Türkiye Tarihi 4 – Çağdaş Türkiye 1908-1980, Cem Yayınevi, İstanbul 1997.
 11. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Alfa Yayıncılık, İstanbul 2005.
 12. Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2002.
 13. Türkiye’de Tarımsal Yapılar (1923-2000), Şevket Pamuk-Zafer Toprak, Yurt Yayınları, Ankara 1988.

OSMANLI MÜESSESELERİ VE MEDENİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI OKUMA LİSTESİ

 1. Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara 2014.
 2. Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2013.
 3. Halil İnalcık, Osmanlı Devleti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi, I Cilt, Eren Yayınları, İstanbul 2001.
 4. Halil İnalcık, Osmanlı Devleti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi, II Cilt, Eren Yayınları, İstanbul 2001.
 5. Robert Mantran, ve 17. Yüzyılda İstanbul’da Gündelik Hayat, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Eren Yayıncılık, İstanbul 1991.
 6. Halil İnalcık-Günsel Renda, Osmanlı Uygarlığı I, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2009.
 7. Halil İnalcık-Günsel Renda, Osmanlı Uygarlığı II, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2009.
 8. Cornell Fleischer, Tarihçi Mustafa Ali – Bir Osmanlı Aydını ve Bürokratı (Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı 1541-1600), Çev. Ayla Ortaç, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2008.
 9. Rifa’at Ali Abou-El-Haj, 1703 İsyanı Osmanlı Siyasasının Yapısı, Çev. Çağdaş Sümer, Tan Yayınevi, İstanbul 2011.
 10. Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, Çev. Zeynep Altok, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2002.
 11. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2012.
 12. Cemal Kafadar, Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken? Dört Osmanlı: Yeniçeri, Tüccar, Derviş ve Hatun, Metis Yayıncılık, İstanbul 2009.