YAYINLAR İLE GERÇEKLER

  • TÜRK TARİHİNDE ERMENİLER VE "ERMENİ SORUNU" GERÇEĞİ

       - Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar'da ve Anadolu'da Ermeni-Rus-Fransız Zulümleri, Katliamı ve Soykırımı (1906-1918)

       - Türk Ermeni İlişkilerine Toplu Bakış/ Kazım KARABEKİR
       - Ermeni Sorununun Ortaya Çıkışı/Dr. Hüsamettin YILDIRIM 
       - Ermenilerin Kökeni/ANNA TURAY
       - Ermenilere Göre Tarihte Ermeniler/Bir Ermeni araştırmacı

 

  • ERMENİ İDDİALARI

       - Ermeni İddiaları ve Gerçekler/Dr. Hüsamettin YILDIRIM 

       - Ermeni İddiaları 
       - Bir Ermeni Oyunu: Cennet Bahçesi İddiası/Bu iddia, Fransa'nın Sözde Ermeni Soykırımını tanımasından daha sinsi... / Arslan BULUT

 

  • ERMENİ TERÖRÜ

       - 19.ve 20.YY. Ermeni Terörizmi "Devamlılık Bağı"/Dr.Heath LOWRY 
       - Ermeni Komiteleri ve Eylemleri / Dışişleri Bakanlığı 
       - Ermeni Terörü Olayları 
       - Ermeni Terörizmi / Justin McCarty
       - Taşnaklar ve Terör, Barışa Sıkılan Kurşunlar, Osmanlı Bankası Baskını (1896), Ermeni Parlementosu Baskını(1999)/ İNAF Ermeni Dosyası
       - Ermeni Teröristlerce Öldürülen Türk Diplomat ve Görevlilerinin Listesi 
        - Ermenistan ve Terör 
        - Ermeni Terörünü Unutmamak... 
        - Ermenistanın Kuruluşu için Ermeni Gizli Ordusu "ASALA-EKİEGO"
        - ASALA'nın Uluslararası Örgütlerle Bağlantıları 
        - PKK ile Ermeni İşbirliği ve Ermenistan Cumhuriyeti'nde PKK'nın Faaliyetleri 
         - Lübnan ve Diğer Ülkelerdeki Ermenilerin ve kuruluşlarının Faaliyetleri 
         - Yezidi'lere Yönelik Ermeni Zulmü ; Ermenistan Yezidilerinin Durumu/ Cemal BULUT
  • ERMENİ İSYANLARI VE KATLİAMLARI

         - Ermeni Komiteleri ve İsyanlar
         - 1906-1922 Yılları arasında Anadolu'da ve kafkaslarda Ermeniler Tarafından Türkler'e Uygulanan Katliamlar ve Soykırım Tablosu 
         - Ermenilerin Katliamları
         - Van Erciş Çavuşoğlu Samanlığında Katliama Maruz Kalan Türkler 
         - Kars Subatan Toplu Mezar Kazısı
         - Kars'ın Subatan Köyünde Bulunan Toplu Mezarlar
         - Erzurum Dumlu Yeşilyayla Köyü Toplu Mezar Kazısı
         - Van Zeve Toplu Mezar Kazısı Ön Raporu
         - Van Zeve Toplu Mezar Kazısı
         - Ermenilerin Azerbaycan'da Yaptığı Katliamlar

          - SOYKIRIMI YALANLAYAN ALMAN BELGESİ

           ‘‘...Ermeni Çeteler....... Halkın Kökünü Kazıdılar...’’

 

  • SOYKIRIM VE KATLİAM BELGELERİNİN METİNLERİ

         - Ermeni İddiaları ve Gerçeklerin Belgeleri/Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı
         - Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadolu'da     Ermeni-Rus-Fransız Mezalimi, Katliamı ve Soykırımı(1906-1918)- Belgelerin özetleri ve transkripsiyonu/Başbakanlık Osmanlı Arşivi

               

  

  • SİYASET VE ERMENİLER

        - Türkiye Üzerinde Oynanan Ermeni Oyununun Gerçek Yüzü ve ABD-PKK-Ermenistan
        - Ermeni Talepleri ve Propagandası
        - Ermenistan-Yunanistan-İran Üçlüsü Türkiye'nin Petrol Çıkarlarını Baltalama Peşinde
        - Türk Amerikan Dernekleri Birliği'nin Sözde Ermeni Soykırımı Raporu
        - Ermeni Asıllı Vatandaşların Yurttaşlık Hakları/Prof. Yusuf Altıntaş
        - Ermeni Lobilerinin İnternetteki Site Adresleri

 

  • ERMENİ SORUNUNA TEPKİLER-HÜKÜMET AÇIKLAMALARI

        - Fransa Soykırımı Tanıdı - Türkiye'den Fransa'ya Sert Tepki 
        - Fransa Soykırımı Tanıdı  
        - Devlet Bahçeli'den Fransa'ya Tepki ve Tavsiye 
        - Fırat Üniversitesi'nden Ermeni Tasarısına Kınama

 

  • SORULARLA ERMENİ SORUNU

        - 10 Soruda Ermeni Meselesi/ Arslan Bulut

 

  • TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE GÖRE ERMENİ GERÇEĞİ

        - Ermeni Sorunu 

 

  • ERMENİ SORUNU ÜZERİNE MAKALELER

        - Batı Belgelerinde Türklere Uygulanan Soykırım (II)/Doç. Dr. Nurşen MAZICI
        - Ermeni Meselesi
        - Ermeni Sorunu
        - Ermenilerin İmparatorluk İçindeki Statüleri ve Dini Gruplar/Dr. Erdal İLTER
        - İngilizlerin Çıkardığı Karışıklıklar ve Ermeni Meselesi /Ömer Faruk Yılmaz
        - Hakikatın Üstünlüğü /Yrd.Doç. Dr. Mustafa BIYIKLI
        - 1821-1922 Türk, Müslüman Kaybı/Mehmet Suat 
        - Batının Zulüm ve Katliam Sicili
        - Cezayir'deki Fransız Vahşeti
        - Talat Paşa'ya Atfedilen Andonian Belgeleri Sahtedir/Prof. Dr. Türkkaya Ataöv

        - KÂZIM KARABEKİR’İN NAHÇIVAN ve ÇEVRESİNDEKİ FAALİYETLERİ (1918)

          - KARS VE ÇEVRESİNDE ERMENİ MEZALİMİ (1919)

          - KÂZIM KARABEKİR PAŞA'NIN ERMENİLER ÜZERİNE HAREKÂTI (1920) Yrd.Doç.Dr. Muhammet ERAT