ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ

SEÇİLMİŞ KAYNAKÇA

   - Komisyon, Çağdaş Türkiye Tarihi: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin, 2003.

 

- Ergün AYBARS, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ercan Kitabevi, İzmir, 2000.

 

- Suna KİLİ, Türk Devrim Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2001.

 

- Toktamış ATEŞ, Türk Devrim Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004.

 

- Ahmet Mumcu, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1996.

 

- Şerafettin TURAN, Türk Devrim Tarihi, 4 Cilt, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1999.

 

- Komisyon, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2005.

 

- Komisyon, Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2003.

 

- İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI, Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.

 

- Enver Ziya KARAL, Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.

 

- İlber ORTAYLI, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003.

 

- Donald QUATAERT, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002.

 

- Robert MANTRAN, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, 2 Cilt, Adam Yayınları, İstanbul, 1999.

 

- Aykut KANSU, 1908 Devrimi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001.

 

- A. L. MACFİE, Osmanlı’nın Son Yılları 1908-1923, Çeviren: Damla ACAR-Funda SOYSAL, Kitap Yayınları, İstanbul, 2003.

 

- Komisyon, Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu ve Büyük Güçler, Editör: Marian KENT, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1999.

 

- Fikret ADANIR, Makedonya Sorunu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2001.

 

- Vahdettin ENGİN, Sultan Abdülhamit ve İstanbul’u, Simurg Yayınları, İstanbul, 2001.

 

- Tamer ERDOĞAN, Türk Romanında Mütareke İstanbul’u, Kanat Yayınları, İstanbul, 2005.

 

- Tobias HEİNZELMANN, Osmanlı Karikatüründe Balkan Sorunu, Çeviren: Türkis NOYAN, Kitap Yayınları, İstanbul, 2004.

 

- Hıfzı TOPUZ, Paris’te Son Osmanlılar-Mediha Sultan ve Damat Ferit, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999.

- Kemal KARPAT, Osmanlı Nüfusu 1830-1914, Demografik ve Sosyal Özellikleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2003.

 

- İlhan TEKELİ-Selim İLKİN, Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1999.

 

- Sina AKŞİN, Jön Türkler ve İttihat Terakki, İmge Yayınları, Ankara, 2001.

 

- Feroz AHMAD, İttihat ve Terakki 1908-1914, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1999.

 

- Feroz AHMAD, İttihatçılıktan Kemalizme, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1996.

 

- Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006.

 

- Ahmet Bedevi KURAN, İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2000.

 

- Şevket Süreyya AYDEMİR, Enver Paşa, Makedonya’dan Orta Asya’ya, 3 Cilt, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1995.

 

- A. Haluk ÜLMAN, I. Dünya Savaşı’na Giden Yol ve Savaş, İmge Yayınları, Ankara, 2002.

 

- Kamuran GÜRÜN, Savaşan Dünya ve Türkiye, Bilgi Yayınları, Ankara, 1986.

 

- Turhan SEÇER, Destanlaşan Çanakkale, Deniz Kara Hava Savaşları, Bütün Yönleriyle Anılar ve Yorumlar, Kastaş Yayınları, İstanbul, 2005.

 

- İbrahim ARTUÇ, 1915 Çanakkale Savaşı, Kastaş Yayınları, İstanbul, 2004.

 

- Kazım KARABEKİR, Ermeni Dosyası, Emre Yayınları, İstanbul, 2005.

 

- Kamuran GÜRÜN, Ermeni Dosyası, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2005.

 

- Azmi SÜSLÜ, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1990.

 

- Bilal ŞİMŞİR, Osmanlı Ermenileri, Bilgi Yayınları, Ankara, 1986.

 

- Cemal ANADOL, Tarihin Işığında Ermeni Dosyası, IQ Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2001.

 

- Halil METİN, Türkiye’nin Siyasi Tarihinde Ermeniler ve Ermeni Olayları, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001.

 

- Komisyon, Ermeniler: Sürgün ve Göç, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2004.

 

- Yusuf HALAÇOĞLU, Ermeni Tehciri, Babıali Kültür Yayınları, İstanbul, 2004.

 

- Georges De MALEVILLE, 1915 Osmanlı-Rus-Ermeni Trajedisi, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 2006.

- Kazım ÖZALP, Milli Mücadele, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1985.

 

- Sabahattin SELEK, Anadolu İhtilali, Kastaş Yayınları, İstanbul, 2004.

 

- İbrahim ARTUÇ, Yeniden Doğuş, Türk Kurtuluş Savaşı, Kastaş Yayınları, İstanbul, 2001.

 

- İbrahim ARTUÇ, Kurtuluş Savaşı Başlarken, Kastaş Yayınları, İstanbul, 1986.

 

- İbrahim ARTUÇ, Büyük Taarruz, Kastaş Yayınları, İstanbul, 1986.

 

- Zeki SARIHAN, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1996.

 

- İsmet GÖRGÜLÜ, On Yıllık Harbin Kadrosu, 1912-1922, Balkan-Birinci Dünya ve İstiklal Harbi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1993.

 

- Sina AKŞİN, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2004.

 

- Turgut ÖZAKMAN, Vahdettin, M. Kemal ve Milli Mücadele, Yalanlar, Yanlışlar, Yutturmacalar, Bilgi Yayınları, İstanbul, 2006.

 

- Doğu ERGİL, Milli Mücadelenin Sosyal Tarihi, Turhan Kitabevi, Ankara, 1981.

 

- Alptekin MÜDERRİSOĞLU, Kurtuluş Savaşı’nın Mali Kaynakları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.

 

- Bülent TANÖR, Türkiye’de Kongre İktidarları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1998.

 

- Uluğ İĞDEMİR, Heyet-i Temsiliye Tutanakları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989.

 

- Mesut AYDIN, Milli Mücadele Dönemi’nde TBMM Hükümeti Tarafından İstanbul’da Kurulan Gizli Gruplar ve Faaliyetleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1992.

 

- Ergün AYBARS, Yakın Tarihimizde Anadolu Ayaklanmaları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 1988.

 

- Ergün AYBARS, İstiklal Mahkemeleri, 1920-1923 / 1923-1927, Zeus Yayınları, İzmir, 2006.

 

- Turgut ÖZAKMAN, Şu Çılgın Türkler, Bilgi Yayınları, Ankara, 2005.

 

- Cemil BİLSEL, Lozan, 2 Cilt, Sosyal Yayınları, İstanbul, 1998.

 

- Seha MERAY, Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar-Belgeler, 8 Kitap, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001.

 

- Mustafa Kemal ATATÜRK, Nutuk, 1919-1927, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1999.

 

- Mustafa Kemal ATATÜRK, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 3 Cilt, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2006.

 

- Afet İNAN, Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1998.

 

- Komisyon, Atatürk’ün Bütün Eserleri, Kaynak Yayınları, İstanbul.

 

- Kazım ÖZTÜRK, Atatürk’ün TBMM Açık ve Gizli Oturumlarındaki Konuşmaları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1992.

 

- Utkan KOCATÜRK, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1983.

 

- Mazhar Müfit KANSU, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1997.

 

- İsmet GÖRGÜLÜ, Atatürk’ün Anıları, Bilgi Yayınları, İstanbul, 1997.

 

- Lord KİNROSS, Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Çeviren: Necdet SANDER, Altın Yayınları, İstanbul, 1994.

 

- Komisyon, Dünya ve Türkiye Açısından Atatürk, Hazırlayan: Suna KİLİ, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1996.

 

- Bilal ŞİMŞİR, İngiliz Belgelerinde Atatürk, 1919-1938, 6 Cilt, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2005.

 

- Yücel ÖZKAYA, Milli Mücadelede Atatürk ve Basın, 1919-1921, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1989.

 

- Özer OZANKAYA, Dünya Düşünürleri Gözüyle Atatürk ve Cumhuriyeti, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2006.

 

- Emre KONGAR, Devrim Tarihi ve Toplumbilim Açısından Atatürk, Bilgi Yayınevi, İstanbul, 1999.

 

- Ünsal YAVUZ, Atatürk, İmparatorluktan Milli Devlete, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1999.

 

- Şerafettin TURAN, Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1999.

 

- Hıfzı TOPUZ, Gazi ve Fikriye, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2002.

 

- Şevket Süreyya AYDEMİR, Tek Adam, 3 Cilt, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1998.

 

- Attila İLHAN, Hangi Atatürk, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2003.

 

- Mustafa BAYDAR, Atatürk ve Devrimlerimiz, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1973.

 

- Suna KİLİ, Atatürk Devrimi, Bir Çağdaşlaşma Modeli, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2000.

 

- İlhan BAŞGÖZ, Türkiye’nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk, Pan Yayınları, İstanbul, 2005.

 

- Toktamış ATEŞ, Yaşasın Cumhuriyet, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2000.

 

- Özer OZANKAYA, Cumhuriyet Çınarı, Cem Yayınları, İstanbul, 2003.

 

- İsmet İNÖNÜ, Hatıralar, Hazırlayan: Sabahattin SELEK, Bilgi Yayınları, Ankara, 2006.

 

- Kazım KARABEKİR, İstiklal Harbimiz, 5 Cilt, Emre Yayınları, İstanbul, 2005.

 

- Rauf ORBAY, Cehennem Değirmeni, Siyasi Hatıralarım, Truva Yayınları, İstanbul, 2004.

 

- Ali Fuat CEBESOY, Milli Mücadele Hatıraları, Temel Yayınları, İstanbul, 2000.

 

- Ali Fuat CEBESOY, Sınıf Arkadaşım Atatürk, Temel Yayınları, İstanbul, 2000.

 

- Ali Fuat CEBESOY, Siyasi Hatıralar, 2 Cilt, Temel Yayınları, İstanbul, 2002.

 

- Fethi OKYAR, Fethi Okyar’ın Anıları, Atatürk, Okyar ve Çok Partili Türkiye, Hazırlayan: Osman OKYAR-Mehmet SEYİTDANLIOĞLU, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1999.

 

- Rıza Nur, Lozan Hatıraları, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1992.

 

- Liman Von SANDERS, Türkiye’de Beş Yıl, Hazırlayan: Resul BOZYEL, Kesit Yayınları, İstanbul, 2006.

 

- Ali Fuad ERDEN, Birinci Dünya Harbi’nde Suriye Hatıraları, Yayına Hazırlayan: Alpay KABACALI, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2003.

 

- Falih Rıfkı ATAY, Zeytindağı, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2004.

 

- Falih Rıfkı ATAY, Çankaya, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2004.

 

- Rahmi APAK, Yetmişlik Bir Subayın Hatıraları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1988.

 

- Emir Şekip ARSLAN, Bir Arap Aydının Gözüyle Osmanlı Tarihi ve I. Dünya Savaşı Anıları, Çeviren: Selda MEYDAN-Ahmet MEYDAN, Çatı Kitapları, İstanbul, 2005.

 

- Samet AĞAOĞLU, Hayat Bir Macera: Çocukluk ve Gençlik Hatıraları, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2003.

 

- Hulusi TURGUT, Atatürk’ün Sırdaşı Kılıç Ali’nin Anıları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2005.

 

- Alpay KABACALI, Talat Paşa’nın Anıları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2003.

 

- Sami ÖNAL, Hüsrev Gerede’nin Anıları, Literatür Yayınları, İstanbul, 2002.

 

- Bernard LEWİS, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2000.

 

- Feroz AHMAD, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2006.

 

- Stanford SHAW-Ezel Kural SHAW, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, E Yayınları, İstanbul, 1994.

 

- Erik Jan ZÜRCHER, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003.

 

- Dietrich JUNG-Wolfango PİCCOLİ, Yol Ayrımında Türkiye, Çeviren: Berna KURT, Kitap Yayınları, İstanbul, 2004.

 

- Arnold TOYNBEE- Kenneth P. KIRKWOOD, Türkiye: İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş Serüveni, Birey Yayınları, İstanbul, 2003.

 

- Bülent TANÖR, Kuruluş Kurtuluş, Cumhuriyet Yayınları, İstanbul, 2006.

 

- Taner TİMUR, Türk Devrimi ve Sonrası, İmge Yayınları, Ankara, 1997.

 

- Mete TUNÇAY, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetimi’nin Kurulması, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2005.

 

- Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi 1938-1945, Dönemin İç ve Dış Politikası Üzerine Bir Araştırma, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996.

 

- Kemal KARPAT, Türk Demokrasi Tarihi, Afa Yayınları, İstanbul, 1996.

 

- Tevfik ÇAVDAR, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, 2 Cilt, İmge Yayınları, Ankara, 1995.

 

- Salahi SONYEL, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995.

 

- Salahi SONYEL, Kurtuluş savaşı Günlerinde İngiliz İstihbarat Servisi’nin Türkiye’deki Eylemleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995.

 

- Yahya AKYÜZ, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1975.

 

- Bige YAVUZ, Kurtuluş Savaşı Döneminde Türk-Fransız İlişkileri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1994.

 

- Stefanos YERASİMOS, Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Sovyet İlişkileri, 1917-1923, Boyut Yayınları, İstanbul, 2000.

 

- İzzet ÖZTOPRAK, Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989.

 

- Komisyon, Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995, Siyasal Yayınları, Ankara, 1996.

 

- Komisyon, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Editör: Baskın ORAN, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001.

 

- Abdurrahman MELEK, Hatay Nasıl Kurtuldu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991.

 

- Stefanos YERASİMOS, Milliyetler ve Sınırlar: Balkanlar, Kafkasya ve Orta-Doğu, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000.

 

- Faruk SÖNMEZOĞLU, Değişen Dünya ve Türkiye, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1996.

 

- Şükrü Sina GÜREL, Tarihsel Boyutu İçinde Türk-Yunan İlişkileri, 1821-1993, Ümit Yayınları, Ankara, 1993.

 

- İsmail SOYSAL, Fransız İhtilali ve Türk-Fransız Diplomasi Münasebetleri, 1789-1802, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1999.

 

- Fahir ARMAOĞLU, Belgelerle Türk-Amerikan İlişkileri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara,1991.

 

- Akdes Nimet KURAT, Türkiye ve Rusya, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990.

 

- Komisyon, Türkiye Tarihi, Cilt: 4, Çağdaş Türkiye:1908-1980, Cem Yayınları, İstanbul, 1995.

 

- Doğan AVCIOĞLU, Milli Kurtuluş Tarihi, 1838’den 1995’e, 4 Cilt, Tekin Yayınları, İstanbul, 1996.

 

- Doğan AVCIOĞLU, Türkiye’nin Düzeni, Dün-Bugün-Yarın, 2 Cilt, Tekin Yayınları, İstanbul, 1996.

 

- Sina AKŞİN, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi, 1789-1980, İmaj Yayınları, Ankara, 2001.

 

- Stefanos YERASİMOS, Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye, 3 Cilt, Çeviren: Babür KUZUCU, Belge Yayınları, İstanbul, 2001.

 

- İsmail CEM, Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi, Can Yayınları, İstanbul, 1998.

 

- Metin AYDOĞAN, Bitmeyen Oyun: Türkiye’yi Bekleyen Tehlikeler, Umay Yayınları, İzmir, 2006.

 

- Metin AYDOĞAN, Yeni Dünya Düzeni, Kemalizm ve Türkiye, 2 Cilt, Umay Yayınları, İzmir, 2004.

 

- Bülent TANÖR, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, 1789-1980, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2006.

 

- Suna KİLİ-Şeref GÖZÜBÜYÜK, Sened-i İttifaktan Günümüze Türk Anayasa Metinleri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2000.

 

- Erol TUNCER-Necati DANACI, Çok Partili Dönemde Seçimler ve Seçim Sistemleri, TESAV Yayınları, Ankara, 2003.

 

- Baskın ORAN, Türkiye’de Azınlıklar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004.

 

- Emre KONGAR, 21. Yüzyılda Türkiye, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999.

 

- Emre KONGAR, Tarihimizle Yüzleşmek, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2006.

 

- Özer OZANKAYA, Türkiye’de Laiklik, Cem Yayınları, İstanbul, 2000.

 

- Çağlar KIRÇAK, Meşrutiyetten Günümüze Gericilik, İmge Yayınları, Ankara, 1994.

 

- Şevket Süreyya AYDEMİR, İkinci Adam, 3 Cilt, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993.

 

- Şevket Süreyya AYDEMİR, Menderes’in Dramı, 1899-1960, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993.

 

- Şevket Süreyya AYDEMİR, İhtilalin Mantığı ve 27 Mayıs İhtilali, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993.

 

- Komisyon, Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 1, Cumhuriyet’e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi, Editör: Mehmet Ö. ALKAN, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004.

 

- Komisyon, Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 2, Kemalizm, Editör: Ahmet İNSEL, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006.

 

- Hikmet ULUĞBAY, İmparatorluktan Cumhuriyete Petropolitik, Ayraç Yayınları, İstanbul, 2003.

 

- Cahit TALAS, Türkiye’nin Açıklamalı Sosyal Politika Tarihi, Bilgi Yayınları, İstanbul, 1992.

 

- Komisyon, Tarihi Gelişmeler İçinde Türkiye’nin Sorunları Sempozyumu, Dün-Bugün-Yarın, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995.

 

- Tuncay ÖZKAN, Milli İstihbarat Teşkilatı Mit’in Gizli Tarihi, Alfa Yayınları, İstanbul, 2006.

 

- Atilla ÇELİKTEPE, Teşkilat-ı Mahsusa’nın Siyasi Misyonu, IQ Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2002.

 

- Zafer TOPRAK, İttihad-Terakki ve Cihan Harbi, Savaş Ekonomisi ve Türkiye’de Devletçilik, 1914-1918, Homer Yayınları, İstanbul, 2003.

 

- Vedat ELDEM, Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomisi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1994.

 

- Yahya TEZEL, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, 1923-1950, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1994.

 

- Gülten KAZGAN, İktisadi Düşünce ve Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1997.

 

- Gülten KAZGAN, Tanzimattan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004.

 

- Çağlar KEYDER, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000.

 

- Paul KENNEDY, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, 16. Yüzyıldan Günümüze Ekonomik Değişim ve Askeri Çatışmalar, Çeviren: Birtane KARANAKÇI, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2005.

 

- Fahir ARMAOĞLU, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, 1789-1914, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2003.

 

- Fahir ARMAOĞLU, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınları, İstanbul.

 

- Eric HOBSBAWN, Kısa 20. Yüzyıl, 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, Everest Yayınları, İstanbul, 2006.

 

- Georges LANGLOİS, 20. Yüzyıl Tarihi, Çeviren: Ömer TURAN, Nehir Yayınları, İstanbul, 2003.

 

- Oral SANDER, Siyasi Tarih, 2 Cilt, İmge Yayınları, Ankara, 2006.

 

- Toktamış ATEŞ, Siyasal Tarih, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004.

 

- Gökçen ALPKAYA-Faruk ALPKAYA, 20. Yüzyıl Dünya ve Türkiye Tarihi, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 2005.

 

- David FROMKİN, Barışa Son Veren Barış, Modern Ortadoğu Nasıl Yaratıldı?, 1914-1922, Epsilon Yayınları, İstanbul, 2004.

 

- Albert HOURANİ, Arap Halkları Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, 1997.

 

- Peter MANSFIELD, Osmanlı Sonrası Türkiye ve Arap Dünyası, Söylem Yayınları, İstanbul, 2000.

 

- İrfan C. ACAR, Lübnan Bunalımı ve Filistin Sorunu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989.

 

- Daniel YERGİN, Petrol, Para ve Güç Çatışmasının Epik Öyküsü, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1999.

 

- Emre KONGAR, Küresel Terör ve Türkiye, Küreselleşme, Huntington, 11 Eylül, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2001.

 

- Rıdvan KARLUK, Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta Yayınları, İstanbul, 2005.

 

- Erol MANİSALI, Türkiye-Avrupa İlişkilerinde Sessiz Darbe, Derin Yayınları, İstanbul, 2002.

 

- Beril DEDEOĞLU, Dünden Bugüne Avrupa Birliği, Boyut Yayınları, İstanbul, 2003.

 

- Mehmet UĞUR, Avrupa Birliği ve Türkiye, Bir Dayanak / İnandırıcılık İkilemi, Agora Yayınları, İstanbul, 2004.

 

- Erol MANİSALI, Dünden Bugüne Kıbrıs, Gündoğan Yayınları, İstanbul, 2002.

 

- Süleyman KOÇ, Dünden Bugüne Kıbrıs Sorunu ve Stratejik Yaklaşımlar, IQ Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2005.

 

- Niyazi BERKES, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2006.

 

- Hilmi Ziya ÜLKEN, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul, 2001.

 

- Kurtuluş KAYALI, Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001.

 

- Levent KÖKER, Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004.

 

- Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006.

 

- Süleyman Seyfi ÖĞÜN, Modernleşme, Milliyetçilik ve Türkiye, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1995.

 

- Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Bordo-Siyah Yayınları, İstanbul, 2004.

 

- Komisyon, Tarih ve Milliyetçilik, I. Ulusal Tarih Kongresi 30 Nisan-2 Mayıs 1997, Bildiriler, Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin.

 

- Suat SİNANOĞLU, Türk Hümanizmi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1988.

 

- Şerafettin TURAN, Türk Kültür Tarihi, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1994.

 

- İdris KÜÇÜKÖMER, Düzenin Yabancılaşması, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1994.

 

- Ali Yaşar SARIBAY, Postmodernite Sivil Toplum ve İslam, Alfa Yayınları, İstanbul, 2001.

- Tarık Zafer TUNAYA, Türkiye’de Siyasi Partiler, Cilt:1-2-3, İletişim Yayınları, İstanbul, 1998.

 

- Ahmet Taner KIŞLALI, Siyasal Sistemler, İmge Yayınları, Ankara, 2006.

 

- Bülent DAVER, Siyaset Bilimine Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1993.

 

- Server TANİLLİ, Uygarlık Tarihi, Alkım Yayınları, İstanbul, 2006.

 

- Alaeddin ŞENEL, İlkel Toplumdan Uygar Topluma, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1997.

 

- Fernand BRAUDEL, Uygarlıkların Grameri, Çeviren: Mehmet Ali KILIÇBAY, İmge Yayınları, Ankara, 2001.

 

  AÇIKSÖZ, Hüsnü: İstiklâl Harbinde Kastamonu, Kastamonu Vilâyet Matb., Kastamonu, 1933.

  ADIVAR, Halide Edip: Türkün Ateşle ımtihanı (ıstiklâl Savaşı Hâtıraları), Çan Yayını, ıstanbul, 1962.

  ADİL, Selâhattin: İstanbul'un Kurtuluşu, Yakın Tarihimiz Dergisi, Sayı: 32, s.161-162, 1962.

  ADİL, Selâhattin : Hayat Mücadeleleri (Seldhattin Adil Paşa'nın Hatıraları), Zafer Matb., ıstanbul 1982.

  AFET, İNAN: Vatandaş ıçin Medenî Bilgiler, I. Kitap, Afet (ınan), Devlet· Matbaası, ıstanbul 1933.

  AFET, İNAN: Gerilla Hakkında ıki Hatıra, Belleten T.T.K., Sayı: 1, s.10-13, Ocak 1937.

  AFET, İNAN: Vatan ve Hürriyet; Belleten, T.T.K., Sayı: 2, s.289-298, Nisan 1937.

  AFET, İNAN: Trablusgarp'ta Hürriyete Karşı ısyan, Belleten T.T.K., Sayı: 31, s.387-401, Temmuz 1944.

  AFET, İNAN: Mukaddes Tabanca, Belleten T.T.K., Sayı: 3-4, s.605-610, Ekim 1937.

  AFET, İNAN: Kumandanlar Madunlarından Yüksek ve Alim Olmalıdırlar, Belleten T.T.K., Sayı: 56, s.507-510, Ekim 1956.

  AFET, İNAN: Kemal Atatürk'ü Anarken, Atatürk'ten Hatıralar: 2, ıkinci Baskı, Ankara 1956.

  AFET, İNAN: Atatürk ve Demokrasi, Belleten T.T.K., Sayı: 89, s.l-8, Ocak 1959.

  AFET, İNAN: Atatürk'ûn Askerliğe Dair Eserleri, Türkiye ış Bankası yayını, 1959.

  AFET, İNAN: Atatürk ve Türk Kadın Haklarının Kazanılması, Millî Ejitim Basımevi, ıstanbul 1964.

  AFET, İNAN: Atatürk Hakkında Hâtıralar ve Belgeler, Türkiye ış Bankası Yayını, Ankara, 1968:

  AFET, İNAN: Tarihten Bugûne, Türkiye ış Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1970.

  AFET, İNAN: Türk Tarih Kurumu'nun Kuruluş Günlerinde Atatürk'ün EI Yazısı ile Tashih Edilmiş Bazı Tarih Soruları ve Dikte Ettiği 

    Cevaplardan Örnekler, Tarih Vesikaları Dergisi, Cilt: I (Yeni Ser'r), Sayı:-2,1958.

  AFET, İNAN: M. Kemal Atatürk Ankara Hukuk Mektebi'nin Öğretim Kurulu Fahri Başkanı, T.T.K. Belleten, cilt: XXXVIII, Sayı: 149  s.117-121.
  AFET, İNAN: Atatürk'ten Mektuplar, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1981.

  AĞAOĞLU, Ahmet: Serbest Fırka Hatıraları, 2. Baskı, Baha Matb., ıstanbul, 1969.

  AHMAD, Feroz: ıttihat ve Terakki (1908 -1914), Çeviren Nuran Yavuz, Kaynak Yayınları, ıstanbul 1984,
  AKBAŞ, Fuad - UĞUR, Sait: ıçel Rehberi, Cilt:1, Yeni Mersin Matb. Mersin 1944.

  AKÇAKAYALI, Cihat: Atatürk (Komutan, Devrimci ve Devlet Adamı Yönleriyle), Harp Tarihi ve Stratejik Etüt Başkanlığı, 1980.

  AKGİN, Seçil: General Harbord'un Anadolu Gezisi ve Ermeni Meselesine Dair Raporu, Tercüman Tarih Yayınları, İstanbul, 1981.
AKŞIN, Sina: İstanbul Hükümetleri ve Millî Mücadele, Cem Yayınevi, 1976.

  AKŞIN, Sina: Jön Tûrkler ve ittihat ve Terakki, Remzi Kitabevi, 1987.
  AKTEPE, Münir: Atatürk'e Dair Bazı Belgeler, Belleten T.T.K., Cilt: XXXIı, Sayı:128, s.441-457, Ankara,1968.
  AKTEPE, Münir: Atatürk'ün Sofya Ataşemiliterliji'ne Kadar ıttihat ve Terakki Cemiyeti ile Olan Münasebetleri ve Bu Hususla Alâkalı Bir

    Belge, Belleten T.T.K., Cift: XXXVIII, Sayı:150, s.254-263, Nisan,1974.
  ALTAY, Fahrettin: istiklâl Harbinde Süvari Kolordusu, insel Kitabevi, İstanbul, 1949.
  ALTAY, Fahrettin: 10 Yıl Savaş (1912-1922) ve Sonrası, ınsel Yayınları, İstanbul, 1970.
  ALTUĞ, Yılmaz: Türk Devrim Tarihi Dersleri (1919-1938), 1.İ. işletme Fak. Yayını, İstanbul 1973.
  ARALOV, S.ı.: Bir Sovyet DipIomaIının Türkiye Hatıraları, Çev.: Hasan Ali Ediz, Burçak Yayınevi, İstanbul 1967.
  ARAR, Asım: Son Gûnlerinde Atatürk, Dr. Asım Arar'ın Hatıraları, Selek Yayınları, İstanbul, 1958.
  ARAR, İsmail: Atatürk'ün Halkçılık Programı, Baha Matb., İstanbul, 1963.
  ARAR, İsmail: Atatürk'ün İzmit Basın Toplantısı, Burçak Yayınevi, İstanbul, 1969.
  ARAR, İsmail: Atatürk'ün Günümüz Olaylarına da Işık Tutan Bazı Konuşmaları, T.T.K. Belleten, Cilt: XLV/I , Sayı: 177, s.5-26, 1981.
  ARAR, İsmail: Atatürk'ün Amerikan Milletine Seslenişi, Belleten T.T.K., Sayı:178, s.108-113, Nisan 1981.
  ARAS, Tevfik Rüştü: Görüşlerim, II. Kitap, İstanbul 1968.
  ARIBURNU, Kertıal: Millî Mücadele'de ıstanbul Mitingleri, Yeni Matb., Ankara, 1951.
  ARIKOĞLU, Damar: Hatıralarım (Milli Mücadele), Tan Gazetesi ve Matbaası, İstanbul, 1961.
  ARMAOĞLU, Fahir H.: Siyasî Tarih (1789-1960), II. Basım, Sevinç Matb., Ankara 1964.
  ARSAL, Sadri Maksudi: Türk Dili için, İstanbul, 1930.
  ASARKAYA Halis: Ulusal Savaşta Tokat, Tokat Basımevi, Tokat, 1936.
  ASKERî TARİH BELGELERİ DERGİSİ: Genelkurmay Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Ba kanlı Yayını, Sayı: 67-81, Ankara,

    1969-1983.

  ASKER ÖNİYLE ATATÜRK: T.C. Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlıjı yayını, Ankara
  ASLAN, ızzet: Atatürk Silifke'de, Töyko Matbaası, Ankara, 1969.
  AŞKUN, Vehbi Cem: Sivas Kongresi, ıkinci baskı, ınkılâp ve Aka Kitabevleri Koll. Şti., İstanbul, 196;
  ATADAN 1 52-22 III.1953 k Kardeşim Atatürk, Anlatan: Makbule Atadan, Yeni İstanbul gazete

 ATATÜRK, Şanlıurfa, Türkıye İş Bankası, Kumandan ile Hasbıhal, Mustafa Kemal (Atatürk), Ruşen Eşref' yayını, Ankara 1956.

  ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe, Yayınlayan: Uluğ ığdemir, T.T.K
  ATATÜRK Gazi Mustafa Kemal: Arıburnu Muharebeleri Raporu, Yayına hazırlayan: Uluğ ığdemir, T.T.K
  ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Mustafa Kemal Atatürk'ün Karlsbat Hatıraları, Yayına hazırlayan: Afeı ınan, 1 gg3,
  ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Nutuk, Cilt: I (191g-1g20), Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, İstanbul,1961.
  ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Nutuk, Cilt: II, (1920-1927), Türk Devrim Tarihi Enstitüsü İstanbul 1961.
  ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Nutuk, Cilt: III (Vesikalar), Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, İstanbul 1960.
  ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri I, Toplayan: Nimet Arsan, Türk ınkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını, Ankara,

    II. baskı, 1961.
  ATATÜRK, Gazi Mustafa Kemal: Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri II. Toplayan: Nimet .Unan, Türk ınkılâp Tarihi Erıstitüsü Yayını, II.

    baskı, Ankara, 1959.
  ATATÜRK , Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri III, Toplayan: Nimet Arsan, Türk ınkılâp, Ankara 1964.
  ATATÜRK, Gazi MustafaKemal: Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV Derle en: Nimet Arsan, Türk ınkılâp Tarihi Enstitüsü

    Yayını, Ankara 1964.
  ATATÜRK, Gazi Mustaf8 Kemal: Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Tamim ve Telgrafları V, Hazırlayanlar: Sadi Borak, Dr. Utkan Kocatürk,

    Türk ınkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını, Ankara 1972.
  ATATÜRK Haftası Armağanı (10 Kasım 1973): T.C. Genelkurmay Har Tarihi Başkanlığı Resmî Yayınları, Atatürk Serisi No: 2, 1973. p
  ATATÜRK Haftası Armağanı (10 Kasım 1974): T.C. Genelkurmay Har Tarihi Başkanlı jı Resmî Yayınları, Atatürk Serisi No: 3, 1974. p
  ATATÜRK Haftası Armağanı (10 Kasırıi 1975): T.C. Genelkurmay Har Tarihi Başkanlığı Resmî Yayınları, Atatürk Serisi No: 4, 1975. p
  ATATÜRK Haftası Armağanı (10 Kasım 1977): T.C. Genelkurmay Har Tarihi Başkanlığı Resmî Yayınları, Atatürk Serisi No: 6, 1977. p
  ATATÜRK Haftası Armağanı(10 Kasım 1978): T.C. Genelkurmay Askerî Tarih ve Strate ik Etüt Baş kanlığı Resmî Yayınları, Atatürk

    Dizisi Sayı: 7, 1978,
  ATATÜRK İle İlgili Arşiv Belgeleri: (1911-1921 Tarihleri Arasına Ait 105 Belge), T.C. Ba bakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı

    Yayını, Ankara, 1982,

 ATATÜRK ÜN BİR HATIRA DEFTERİNE YAZDIKLARI: Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt:1, Sayı: 1, s.286-287, Ankara 1984.
  ATATÜRK' ÜN ÖZEL ARŞİVİNDEN SEÇMELER: Hazırlayan: T.C. Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Kültür

    Bakanlığı Yayını, Ankara, 1981.
  ATATÜRK ün SAVARONA'DA 56 GİNİ : ıkdam gazetesi 13.6.1939 -13.8.1939.
  ATATÜRK VE SOSYAL GİVENLİK: Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü yayını, Ankara 1981.
  ATAY, Falih Rıfkı: Atatürk'ün Hatıraları (1914-1919), Türkiye ış Bankası yayını, Ankara, 1965.
  ATİLLA, Osman: Atatürk ve Büyük Zafer, 1972,
  AYBARS, Ergün: İstikIâI Mahkemeleri (1920-1923), Bilgi Yayınevi, Ankara 1975.
  AYBARS, Ergün: İstiklâl Mahkemeleri (1923-1927), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yanı Ankara, 1982.
  AYBARS, Ergün: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ege İniversitesi Edebiyat Fakültesiyy Şe yy ayını, İzmir, 1994.
  AYDEMİR, Şevket Süreyya: Tek Adam Mustafa Kemal, Birinci Cilt, IV. Baskı, Remzi Kitabevi, İstabul 1969.
  AYDEMİR, Şevket Süreyya: Tek Adam Mustafa Kemal, İkinci Cilt, IV. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1971.
  AYDEMİR, Şevket Süreyya: Tek Adam Mustafa Kemal, Üçüncü Cilt, III. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1%9.
  AYDEMİR, Şevket Süreyya: İkinci Adam İsmet İnönü, Birinci Cilt (1884-1938), II. Baskı, Remzi Kitabevi. İstanbul, 1968.
  AYDEMİR, Şevket Süreyya: Makedonya'dan Ortaasya'ya Enver Paşa, İçüncü Cilt (1914-1922), Remzi Kitabevi, İstanbul, 1972.
  AYDIN İL YILLIĞI 1967: Haz: Aydın(aliliği, Ticaret Matb. T.A.Ş. ızmir, 1967.
  AYHAN, Yusuf: Mustafa Kemal'in Pozantı Kongresi ve Adana'nın Kurtuluşu, ıpek Matb., Adana, 1963.
  AYHAN, Yusuf: Adana'nın ıstiklâl Beyannamesi, Kemal Matbaası, Adana, 1970.
  AYIN TARİHİ: İçişleri Bakanlığı Basın Genel Direktörlüğü Yayını (seri).

BAĞMAN, Lâtif-ONUR, Onal: Atatürk'ün Yaşamında Edirne, Günlük Ticaret Gazetesi Tesisleri, Îstanbul 1982.

  BANOĞLU, Niyazi Ahmet: Basın Tarihimizin Kara ve Ak Günleri, M.Sıralar Matb., ıstanbul, 1960. y y y
  BANOĞLU, Niyazi Ahmet: Atatürk; ün İstanbul, daki Ha atı I, Büyük İstanbul Derneği Yayını, İstanbul 1973.
  BANOĞLU, Niyazi Ahmet: Atatürk ün İstarıbul daki Hayatı II, Büyük İstanbul Derneği Yayını, İstanbul 1974.
  BAYCAN, Nusret: Komutan Atatürk'ün Başarıları, Kazandığı Ödüller ve Şaşmaz Önerileri, Genelkurmay ! Askerî Tarih ve Stratejik Etüt

    Başkanlığı, Atatürk Haftası Armağanı, 10 Kasım 1981.
  BAYCAN, Nusret: Atatürk ve Askerlik Sanatı, Genelkurmay Askeıı Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı yayını, 1985.
  BAYCAN, Nusret: Atatürk'ün Nişan ve Madalyaları, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı yayını, 1986.
  BAYDAR, Mustafa: Atatürk Ne Zaman Doğdu, Milliyet gazetesi l O.Xl.1966.
  BAYKAL, Bekir Sıtkı: Erzurum Kongresi ile ılgili Belgeler, Tiırk ınkılâp Tarihi Enst. Yayıni, Ankara 1969.
  BAYKAL, Bekir Sıtkı: Mütareke Devrinde Mustafa Kemal Paşa'ya Ait ıki Belge, Belleten T.T.K., Sayı:148, s.451-476, Ekim 1973.
  BAYKAL, Bekir Bıtkı: Heyet-i Temsiliye Kararları, Türk Tarih Kurumu Yayrnı, Ankara, 1974.
  BAYKAL, Bekir Sıtkı: Millî Mücadele'de Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, Atatürk Araştırma Merkezi yayını, 1986.
  BAYUR, Hikmet: Türkiye Devletinin Dış Siyasası, ı.İ. Yayınları: 59, ıstanbul, 1938.
  BAYUR, Hikmet: Mustafa Kemal'in Falkenhayn'la Çatışmasıylâ ılgili Henüz Yayınlanmamış Bir Raporu, Belleten T.T.K., Sayı: 80,

    s.619-632, Ekim 1956.
  BAYUR, Hikmet: 1918 Bırakışmasından Az Önce Mustafa Kemal Paşa'nın Başyaver Naci Bey Yolu ile Padişaha Bir Başvurması, Belleten   T.T.K., Cilt: XXI, Sayı: 84, s.561-565, Ekim 1957.
  BAYUR, Hikmet: Mustafa Kemal'in İç Mektubu, Belleten T.T.K., Cilt: XXIV, Sayı: 93, s.129-137, Ocak 1960.
  BAYUR, Hikmet: Atatürk Hayatı ve Eseri, Güven Basımevi, Ankara, 1963.
  BAYUR, Hikmet: Atatürk'ün Geleceği Seziş Gücüne ve ınsandan Anlayışına İç Örnek, Belleten T.T.K., Cilt: XXXII, Sayı: 126, s.431-

    440, Ekim 1968.
  BAYUR, Hikmet: 1918 Bırakışması Sırasındaki Tinsel Durum ve Mustafa Kemal'in ıki Demeci, Belleten T.T.K., Cilt: XXXII, Sayı: 128,

    s.479-497, Ekim 1968.
  BAYUR, Hikmet: T.B.M.M. Hükümeti Umur-u Hariciye Vekili Yusuf Kemal Tengirşenk'in 1922 Martında yaptığı Avrupa Gezisiyle ılgili

    Anılar, T.T.K., Belleten, Cilt: XL, Sayı: 160, s.616-667, 1976.

 BEHÇET CFMAL: Şeyh Sait ısyanı, Sel Yayınları, Atatürk Kütüphanesi, İstanbul, 1955.
  BELEN, Fahri: Atatürk'ün Askerî Kişiliği, Atatürk Serisi: 4, Milli Eğitim Bakanlığı yayını, 1963.
  BELEN, Fahri: Askerî, Siyasal ve Şosyal Yönleriyle Türk Kurtuluş Savaşı, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Cumhuriyetin 50. Yıldönümü

    Yayınları: 13, Ankara 1973.
  BELGELERLE TÜRK TARİHİ DERGİSİ: Mustafa Kemal'in Bir Beyannamesi; Belgelerle Türk Tarihi Dergi
  BEYSANOĞLU, Şevket: Atatürk ve Diyarbakır, Diyarbakır Üniversitesi 100. Yıl yayını, s.69-136, Diyarbakır 1981.
  BIYIKLIOĞLU, Tevfik: Trakya'da Millî Mücadele, I. cilt, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1955.
  BIYIKLIOĞLU, Tevfik: Atatürk Anadolu'da (1919-1921) I, Türkiye ış Bankası Yayını, Ankara, 1959.
  BİLDİK, Cemaleddin : Savarona'yı Gezerken, Akşam gazetesi 11.6.1950-24.6.1950.
  BİLSEL, M.Cemil: Lozan, Birinci Cilt, Ahmet ıhsan Matb., İstanbul 1933.
  BİLSEL, M.Cemil: Lozan, ıkinci Cilt, Ahmet ıhsan Matb., İstanbul, 1933.
  BİRİNCİ DÜNYA HARBİNDE TÜRK HARBİ, Cilt: IV, Kısım: II: T.C. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt

    Başkanlığı yayını. Ankara 1987.
  BLEDA, Mithat Şükrü: ımparatorluun Çöküşü, Remzi Kitabevi, 1979.
  BORAK, Sadi: Bilinmeyen Yönleriyle Atatürk, Kitapçılık Ticaret Lim. Şirk. Yayını, İstanbul, 1966.
  BORAK, Sadi: Atatürk'ün Özel Mektupları, 2. Baskı, Varlık Yayınevi, İstanbul, 1970.
  BORAK, Sadi: Atatürk, Başak Kitabevi, ıstanbul, 1973.
  BORAK, Sadi: Öyküleriyle Atatürk'ün Özel Mektupları, Çağdaş Yayınları, 1980.
  BORAK, Sadi: Atatürk'ün Resmî Yayınlara Girmemiş Söylev, Demeç, Yazışma ve Söyleşileri, Halkevleri Atatürk Enstitüsü Araştırma

    Yayınları: 12, Ankara 1980.
  BORAK, Sadi: Ata ve İstanbul, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayını, ıstanbul 1983.
  BOZOK, Salih: Atatürk'ün 40 Yıl Yanından Ayırmadıjı Salih Bozok'un Hatıraları, Milliyet gazetesi, 5.XI.1979-7.XI I.1979.
  BOZOK, Salih-BOZOK, Cemil S.: Hep Atatürk'ün Yanında (Baba-Oğul Bozoklardan Anılar), 1985.
  BİLKAT, Esat: Esat Paşa'nın Çanakkale Hatıraları, Hayat Dergisi, Sayı: 27 (3 Temmuz 1959) Sayı: 41 (9 Ekim 1959).
  BİLKAT, Esat: Esat Paşa'nın Çanakkale Anıları, Yayına hazırlayan: ıhsan Ilgar, Baha Matbaası: İstanbul 1975.
  BÜYÜK TAARRUZ'DA· BATI CEPHESİ KOMUTANLARI VE ŞEHİTLERİ: Afyon İli Turizm Komitesi Yayını, 1972.
  BÜYÜK TARİH TRABZON'DA: Derleyen: Trabzon Çocuk Esirgeme Kurumu, Cumhuriyet Matb., İstanbul 1938. BÜYÜKTUĞRUL,

    Afif: Büyük Atamız ve Türk Denizciliği, Türkiye ış Bankası Yayını, Ankara, 1969.

 CEBESOY, Ali Fuat: Millî Mücadele Hatıraları, Vatan, Neşriyatı. İstanbul, 1953.
  CEBESOY, Ali Fuat: Moskova Hatıraları, Vatan Neşriyatı, İstanbul, 1955.
  CEBESOY, li Fuat: Siyasî Hatıralar, I. Kısım, Vatan Neşriyatı, İstanbul, 1957.
  CEBESOY, Ali Fuat: Siyasî Hatıralar, II. Kısım, Dojan Kardeş Yayınları A.Ş. Basımevi, İstanbul, 1960.
  CEBEOY, Ali Fuat: Sınıf Arkadaşım Atatürk, İnkılâp ve Aka Kitabevleri Koll. Şti., İstanbul 1967.
  CONK, Cemil: Çanakkale Conkbayırı Savaşları, Cemil Conk, Gbnelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Yayını, Ankara 1959.
  COŞAR, Ömer Sami: ıstiklâl Harbi Gazetesi, Yeni ıstanbul Yayını, İstanbul, 1969-1970.
  COŞAR, Ömer Sami: Millî Mücadele Basını, Gazeteciler Cemiyeti Yayınları: 5, İstanbul (tarihsiz).
  CUMHURİYET HALK FIRKASI Nizamnamesi: (15 Teşrinievvel 1927'de inikat eden Cumhuriyet Halk Fırkası Büyük Kongresi'nin 22

    Teşrinievvel 1927 tarihli içtimaında müzakere ve kabul edilmiştir), Zelliç Biraderler Matb., 1927.
  CUMHURİYETİN 15. YILINDA BOLU: Bolu, 1938.

 ÇALIŞLAR, İzzettin: Büyük Harbin İçüncü Senesinde Mustafa Kemal (1916) I. Kısım, Ulus gazetesi, 24.3.1940.
  ÇALIŞLAR, İzzettin: Büyük Harbin İçüncü Senesinde Mustafa Kemal (1916) II. Kısım, Ulus gazetesi, . 14.3.1940.
  ÇAMBEL, Leylâ : Dr. Neşet Ömer'in Ağzından Atatürk'ün Hastalığına Ait Anılar, Ulus gazetesi 1 O.XI.1959-19.XI.1959.
  ÇAYCI, Abdurrahman: Atatürk'e Dair En Eski ıki Yabancı Arşiv Belgesi Hakkında, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 103, s.593-597, Mayıs

    1971.
  ÇELEBı, Ömer: Atatürk Kayseri'de, Ayyıldız Matb., Ankara, 1973.
  ÇELıKER, Fahri : Çanakkale ve Mustafa Kemal, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı : 9, Ankara 1987.
  ÇERKES ETHEM: Çerkes Ethem'in Hatıraları, Dünya Yayınları, ıstanbul, 1962.
  ÇEVıK, Hikmet: Tekirdağ Tarihi Araştırmaları, Ahmet Sait Basımevi, ıstanbul, 1949.

 DANİŞMEND, İsmail Hilmi: İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, 4. Cilt, Türkiye Yayınevi, ıstanbul, 1973.
  DELİORMAN, Altan: Mustafa Kemal Balkanlarda, Akşam gazetesi l O.XI.1958-29.XI.1958.
  DELİORMAN, Altan: Mustafa Kemal'in Askeıı Ataşe Olarak Bulgaristan'daki Faaliyeti, Türk Kültürü Der- gisi, Sayı: 25, s.41-51, Kasım

    1964.
  DEMİRAY, Ahmet: Resimli Amasya (Tarih, Coğrafya, Salname, Klavuz ve Kazalar), Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.O., Ankara,

    1954.
  Dış İşleri Bakanlığı: Atatürk'ün Milr Dış Politikası (Millî Mücadele Dönemine ait 100 belge) 1919-1923, Cilt: I, Haz: Dışişleri Bakanlığı,

    Kültür Bakanlıjı yayını, 1981.
  Dış İşleri Bakanlığı: Atatürk'ün Millî Dış Politikası (Milli Mücadele Dönemine ait 100 belge) 1923-1938, Cilt: II. Haz: Dışişleri

    Bakanlığı, Kültür Bakanlığı Yayını, 1981.
  Dış İşleri Bakanlığı Yıllığı (1967): Dışişleri Bakanlığı Yayını, Yayıma hazırlayan: Hâmid Aral, Ankara Basım ve Ciltevi, Ankara, 1968.
  Dışişleri Vekâleti Yıllığı 1953 (Eylül): Dışişleri Vekâleti Yayını, Güzel ıstanbul Matb., Ankara,1954.
  DOĞAN, Avni: Kurtuluş, Kuruluş ve Sonrası, Dünya Yayınları, İstanbul, 1964.
  DURAN, Tülây: Son Osmanlı Meclis-i Mebusanında "Felâh-ı Vatan ıttifakı", Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı: 61, s.12-21, ıstanbul

    1972.
  DURSUNOĞLU, Cevat: Millî Mücadele'de Erzurum, Ankara, 1946.
  DURU, Cihan; TURAN, Kemal; ÖNGEOĞLU, Abdurrahman: Atatürk Dönemi Maliye Politikası, I. kitap (Mondros'tan Cumhuriyete Mali

    ve Ekonomik Sorunlar), Tisa Matbaacılık Sanayü LTD Şti. Ankara, 1982.
  DURUSU, İsmail Hakkı: Atatürk'ü Samsun'a Götüren Bandırma Vapuru Kaptanı (ısmail Hakkı Durusu) Anlatıyor, Kurun gazetesi,

    20.5.1938

 EĞİLMEZ, Mümtaz Şükrü: Millî Mücadele'de Bursa, Yayına hazırlayan: ıhsan Ilgar, Tercüman Atatürk'ün 100. Doğum Yılı Yayını: 2,

    İstanbul, 1980.
  ELDENıZ, Perihan Naci: Atatürk ve Türk Kadını, Belleten T.T.K., Sayı: 80, s.739-745, Ekim 1956.
  ELİBAL, Gültekin: Atatürk ve Resim-Heykel, Türkiye ış Bankası Kültür Yayınları: 121, ıstanbul, 1973.
  ELLİSON, Grace M.: Bir ıngiliz Kadını Gözüyle Kuva-i Milliye Ankarası, Türkçesi: ıbrahim S.Turek, Milliyet yayınları, 1973.
  ENGİNSOY, Cemal: Atatürk Biyografisi'nden Sayfalar, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı: 9,11,12, Ankara, 1987-1988.
  ERDEHA, Kâmit: Mittr Mücadelede Vitâyetter ve Vatiter, Remzi Kitabevi, ıstanbuf, 1975.
  ERDEN, Ali Fuad: Atatürk, Burhanettin Erenler Matb., ıstanbul, 1952.
  ERDEN, Ali Fuad: ısmet ınönü, Burhanettin Erenler Matb., ıstanbul, 1952. ·
  ERGİN, Feridun: K.Atatürk, Yaşar Ejitim ve Kültür Vakfı Yayını, ıstanbul, 1978.
  ERGİN, Osman : Türkiye Maarif Tarihi (Beşinci cilt), Osmanbey Matbaası, ıstanbul, 1943.
  ERİKAN, Celâl: Komutan Atatürk, Türkiye ış Bankası Yayını, Ankara, 1972.
  ERKİN, Behiç: Atatürk'ün Selânik'teki Askerlik Hayatına Ait Hâtıralar, Belleten T.T.K., Sayı: 80, s.599-604, Ekim 1956.
  EROĞLU, Hamza: Türk Devrim Tarihi, A.ı.T.ı.A., Sosyal Faaliyetler ve Geliştirme Derneji Yayını, Ankara, 1972.
  EROĞLU, Hamza: Atatürk'ün Hayatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayını, Ankara, 1986.
  ERTUNA, Hamdi:1911-1912 Osmanlı-ıtalyan Harbi ve Kolajası Mustafa Kemal, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı

    yayını, 1984.
  ESMER, Ahmet Şükrü: Siyasî Tarih, Siyasal Bilgiler Okulu Yayını, Maarif Matb., ıstanbul, 1944.

FARUK ŞİKRİ: Eskişehir (Ticari, Zirai, Coğrafi, Tarihî malûmat ve Halk Bilgileri), Sakarya Matb., Eskişehir, 1931.

 GAZETELER: Resmî Gazete, Hakimiyeti Milliye, Ulus, Milliyet, Cumhuriyet, Vakit, Akşam, Son Posta, Haber, Tan, Zaman, Yarın,

    Kurun, ıkdam, Tanin, Yeni Sabah, Zafer, Açık Söz.
  GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ İZMİR YOLLARINDA (BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL PAŞA

    HAZRETLERİNİN İZMİR SEYAHATLERİ ESNASINDA MUHTELİF MAHALLERDE İRAD BUYURDUKLARI NUTUKLAR VE

    HASBIHALLER; Matbuat Müdüriyet-i Umumiyesi yayını, Ankara ıstihbarat matbaası, 1923.
  GEORGES-GAULIS, Berthe: Çankaya Akşamları, Türkçesi: Füruzan Tekil, ıstanbul 1983.
  GERÇEKÇİ, Hikmet: ıstanbul'dan Samsun'a Cehennemi 215 Saat, Hikmet Gerçekçi, Hayat Dergisi, Sa- yı: 21, s.6-7, 1969.
  GEREDE, Hüsrev : Mustafa Kemal l9.Mayıs 1919'da ıstanbul'dan Samsun'a Nasıl Gitmişti?, Hayat der- gisi, sayı : 7, s.6-7, 18 Mayıs

    1956.
  GİRAY, Muharrem: Büyük Türk Dostu Claude Farröre'in Atatürk'ü Ziyareti. Yakın Tarihimiz Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 25 s.356-358, 1962.
  GİRİTLİ, ısmet: Atatürk ılkeleri ve ınkılâp Tarihi Ders Notları, Filiz Kitabevi, ıstanbul 1983.
  GİRİTLİOĞLU, Fahir: Türk Siyasî Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mevkü, Cilt: I, Ayyıldız Matb., An- kara, 1965.
  GİZLİ CELSE ZABITLARI: Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse Zabıtları, Cilt: I-IV, T.B.M.M. Basımevi, Ankara, 1980.
  GOLOĞLU, Mahmut: Erzurum Kongresi, Nüve Matb., Ankara 1968.
  GOLOĞLU, Mahmut: Sivas Kongresi, Başnur Matb., Ankara, 1969.
  GOLOĞLU, Mahmut: İçüncü Meşrutiyet (1920), Başnur Matb., Ankara 1971.
  GOLOĞLU, Mahmut: Cumhuriyete Doğru (1921-1922), Başnur Matb., Ankara 1971.
  GOLOĞLU, Mahmut: Türkiye Cumhuriyeti (1923), Başnur Matb., Ankara, 1971.
  GOLOĞLU, Mahmut: Devrimler ve Tepkileri (1924-1930), Başnur Matb., Ankara, 1972.
  GÖĞEM, Ziya: Kurmay Albay Daday'lı Halit Bej Akmansü (1884-1953), Cilt: I-II, Halk Matb., ıstanbul, 1954, 1956.
  GÖKBİLGİN, M. Tayyib: Millî Mücadele Başlarken, Birinci Kitap, Türkiye ış Bankası Yayını, Ankara,1959.
  GÖKBİLGİN, M. Tayyib: Millî Mücadele Başlarken, ıkinci Kitap, Türkiye ış Bankası Yayını, Ankara,1965.

 GÖNLİBOL, Mehmet; SAR, Cem: Atatürk ve Türkiye'nin Dış Politikası (1919-1938), Millî Eitim Basıme- vi, İstanbul, 1963.
  GÖVSA, ıbrahim Alâettin: Çanakkale ızleri, Semih Lüffi-Sühulet Kütüphanesi, İstanbul 1932.
  GÖYİNÇ, Nejat: Sevres'den Lausanne'a, T.T.K. Belleten, Cilt: XLVI, Sayı: 183, 1982.
  GÖZTEPE, Tacık Mümtaz: Mütareke Gayyasından Gurbet Cehennemine, Yeni Sabah,16.8.1944-1.2.1945.
  GÖZTEPE, Tarık Mümtaz: Osmanoğullarının Son Padişahı Sultan Vahideddin Gurbet Cehenneminde, Sebil Yayınevi, İstanbul, 1968.
  GÖZTEPE, Tarık Mümtaz: Osmanoğullarının Son Padişahı Sultan Vahideddin Mütareke Gayyasında, Sebil Yayınevi, İstanbul, 1969.
  GREW, Joseph: Atatürk ve ınönü (Bir Amerikan Elçisinin Hâtıraları), Çev: Muzaffer Aşkın. Kitapçılık Tic. Lim. Şirk: Yayını, İstanbul,

    1966.
  GİNER, Hamza: Tarihte Kütahya, Kütahya Vilayeti Matb., 1961.
  GİNEŞ, ıhsan: Atatürk'ün Bilinmeyen Bir Konuşması, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 5, s.463-465, Mart, 1986.
  GİNGÖR, Salâhaddin: Yakınlarının Ajzından Atatürk, Gençlik Kütüphanesi, İstanbul 1944.
  GİRER, Cevat Abbas:19 Mayıs,11 Mayıs 1937 gecesi Ankara Halkevinde verdiji konferans. Yeni Türk Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 55,

    Temmuz, 1937.
  GİRER, Cevat Abbas: Ebedî Şef, Kurtarıcı Atatürk'ün Zengin Tarihinden Birkaç Yaprak, Halk Basımevi, İstanbul 1939.
  GİRER, Cevat Abbas: Atatürk'ün Hayatından Yazılmamış Hatıralar, Yeni Sabah gazetesi, 14.2.1941-25.5.1941.
  GİRER, Cevat Abbas: Kutladıjımız Büyük Gün, Yeni Sabah, 19.5.1943.

  HALİS: Çanakkale Raporu, Eser Matbaası, ıstanbul 1975.
  HAMUROĞLU, ılay: Atatürk ızmir'de ve Atatürk Müzesi, Nüve Matbaası, Ankara, 1979. HARP MINTIKALARI, ŞEHİR VE

    KASABALARIN İŞGAL, İSTİRDAT VE LOMBARDIMAN TARİHLERİ: T.C. Genelkurmay Başk. Harı Tarihi Encümeni Yayını,

    Ankara, 1940.
  HARP TARİHİ VESİKALARI DERGİSİ: Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Yayını, Sayı:1-66, Ankara, 1952-1969.
  HİMMETOĞLU, Hüsnü: Kurtuluş Savaşında İstanbul ve Yardımları, Cilt: I, İlkü Matb., İstanbul, 1975.
  HİMMETOĞLU, Hüsnü: Kurtuluş Savaşında İstanbul ve Yardımları, Cilt: II, İlkü Matb., İstanbul, 1975.

IRMAK, Sadi: Devrim Tarihi, ısmail Akgün Matb., İstanbul 1967.
  IŞIKSEL,Cemal: Atatürk Gezi Mustafa Kemal, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1969.

 

 İĞDEMıR, Uluğ: Atatürk'ün Anafartalar Grubu Komı.ıtanlıjı'ndan ıstifasına Dair Bazı Belgeler, Belleten T.T.K., Cilt : XXXII, Sayı: 128,

    s.473-483, Ankara.
  İĞDEMıR, Uluğ: 4irinci Dünya Savaşında Atatürk'le Mareşal Falkenhayn Arasında Çıkan Anlaşmazlıja Dair Yeni Belgeler, Belleten

    T.T.K., Cilt: XXXIII, Sayı: 132, s.505-526, Ekim 1969.
  İĞDEMıR, Uluj; Sivas Kongresi Tutanakları, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1969.
  İĞDEMıR, Uluğ: Heyet-i Temsiliye Tutanakları, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1975.
  İĞDEMıR, Uluğ: Cumhuriyetin 50. Yılında Türk Tarih Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara,1973.
  İĞDEMıR, Uluğ: Atatürk'ün Yaşamı, I. Cilt (1881-1928), T.T.K., yayını, 1980.
  İLBAY, Asaf: Atatürk'ün Hususî Hayatı, Tan gazetesi, 8.6.1949-6.9.1949.
  İLHAN, Suat: Harp Yönetimi ve Atatürk, Atatürk Araştırma Merkezi yayını, 1987.
  İMECE, Mustafa Selim: Atatürk'ün Şapka Deviriminde Kastamonu ve ınebolu Seyahatleri (1925), T.ış Bankası Yayını, Ankara, 1959.
  İNAL, ıbnülemin Mahmut Kemal: Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, Dördüncü Basılış, Millî Eitim Basımevi, İstanbul, 1969.
  İNAM, Erberk: Rauf Bey, Genkur. Bşk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayını, İstanbul, 1965.
  İNAN, Arı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 Eskişehir-ızmit Konuşmaları, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1982.
  İNÖNÜ, İsmet: Hatıralar, 2. Kitap, Yayıma Hazırlayan: Sebahattin Selek, Bilgi Yayınevi, 1987.
  İSLAM ANSİKLOPEDİSİ: Atatürk maddesi, 10. Cüz. İstanbul, 1960.
  İSTİKLÂL MADALYASI, TARİHÇESİ VE TANIMI: Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Şeberbank yayını,1983.

 JACKH, Ernest: Yükselen Hilâl (Dünkü, Bugünkü ve Yarınki Türkiye) çeviren: Perihan Kuturman, Uğur Kitabevi, İstanbul 1946.
  JAESCHKE, Gotthard: Türk inkılâbı Tarihi Kronolojisi (1918-1923), Birinci Cilt, Çev.: Niyazi Recep Aksu, 1.İ. Edebiyat Fak. Türk

    inkılâbı Tarihi Enst. Yayını, İstanbul, 1939.
  JAESCHKE, Gotthard: Türk ınkılâbı Tarihi Kronolojisi (29.10.1923-1.1.1930), ıkinci Cilt, Çev.: Niyazi Recep Aksu, 1.İ. Edebiyat Fak.   Türk ınkılâbı Tarihi Enst. Yayını, ıstanbul, 1941.
  JAESCHKE, Gotthard: Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi (Mondros'tan Mudanya'ya Kadar), Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1970.
  JAESCHKE, Gotthard: Kurtuluş Savaşı ile ılgili ıngiliz Belgeleri, T.T.K. Yayını, Ankara, 1971.
  JAESCHKE, Gotthard: Mustafa Kemal'in Amiral Brock'a Mektubu, Çeviren: Nimet Arsan, T.T.K. Belleten, Cilt: XXXVI, No: 144,

    s.535-539, 1972.
  JAESCHKE, Gotthard: I. ve II. Dünya Savaşlarında Türkiye'nin Dış Politikası, G. Jaescke, Çeviren: Mihin Lugal, Belleten T.T.K., Cilt:

    XLI, Sayı: 164, s.733-743, Ekim 1977.

 KABASAKAL, Hüseyin: Mustafa Kemal Sofya Askerî Ataşemiliterliğinde, Genelkurmay Harp Tarihi ve Stratejik Etüt Başkanlıjı, Atatürk

    Haftası 10 Kasım 1982, s.71-84.
  KADRİYE HİSEYİN: Mukaddes Ankara'dan Mektuplar, Çeviren: Cemile Necmeddin Sahir Sılan, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayını, 1987.
  KALAÇ, Ahmet Hilmi: Kendi Kitabım, Yeni Matb., Ankara, 1960.
  KANDEMİR: ızmir Suikastının ıç Yüzü, Cilt: I-II, Ekicigil Tarih Yayınları, İstanbul, 1955.
  KANDEMİR, Feridun: Hatıraları ve Söyleyemedikleri ile Rauf Orbay, Yakın Tarihimiz Yayını, ıstanbul,1965.
  KANDEMİR, Feridun: Atatürk'ün Kurduğu Türkiye Komünist Partisi ve Sonrası, Yakın Tarihimiz Yayınları, Yayınlayan: Nejat Ağbaba,

    İstanbul, 1965.
  KANSU, Mazhar Müfit: Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber. Cilt: I-II. Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1966-1968.
  KANSU, Şevket Aziz: Türk Antropoloji Enstitüsü Tarihçesi, ıstanbul 1940.
  KARABEKİR, Kâzım: İstiklâl Harbimizin Esasları, Sinan Matbaası ve Neşriyat Evi, İstanbul, 1951.
  KARABEKİR, Kâzım: İstiklâl Harbimizde Enver Paşa ve ıttihat Terakki Erkânı, Menteş Kitabevi, İstanbul,1967. KARABEKİR, Kâzım:

    İstiklâl Harbimiz, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1969.
  KARACAN, Ali Naci: Lozan, İkinci Baskı, Milliyet Yayınları, ıstanbul.1971. (Kitabın I. Basımı 1943 Yılında "Lozan Konferansı ve İsmet

    Paşa" ismiyle yayımlanmıştır).
  KARAÇAM, Nazif: Atatürk Kırklarelinde, Saffet Matbaası, İstanbul 1969.
  KARAGÖZ, Sadik: Atatürk Manisa'da, Gediz Matb., Manisa, 1969.
  KARAİBRAHİMOĞLU, Sacit: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ege Matbaası, Ankara, 1968.
  KARAİBRAHİMOĞLU, Sacit: Giresun (Bütün Yönleri ve Kazaları ile), Doğuş Natb:, Ankara, 1965.
  KARAL, Enver Ziya: Türk ınkılâbının Mahiyeti ve Önemi, Tarih Semineri Dergisi, Sayı: I, İstanbul,1937.
  KARAL, Enver Ziya: Unutulmuş Belgeler, Türk Dili Dergisi, Cilt: XVII, Sayı: 194, s.90-97, Kasım 1967.
  KARAL, Enver Ziya: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1918-1965). Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1973.
  KARAMAN, Sami Sabit: ıstiklâl Mücadelesi ve Enver Paşa (Trabzon ve Kars Hatıraları 1921-1922), Selüloz Basımevi, İzmit, 1949.

 KARA MEHMET AĞAZADE Kemaleddin: Erciyes Kayserisi ve Tarihine Bir Bakış, Yeni Matb., Kayseri,1934.
  KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Vatan Yolunda, Selek Yayınevi, İstanbul 1958.
  KARAUĞUZ, Tahir: Kurtuluş Savaşı'nın ıki Kitabı, İstanbul 1965.
  KARAY, Refik Halid: Minelbab ılelmihrab, ınkılâp ve Aka Kitabevleri Koll. Şti., İstanbul, 1964.
  KARDEŞ, Sırrı: Heyet-i Temsiliye ve Mustafa Kemal Kırşehir'de, C.H.P. Halkevleri Bürosu Yayınları, Ulus Basımevi, Ankara, 1950.
  KAŞ,Ali: Edouard Herriot'nun Anılarında Atatürk ve Devrimleri, Batı Edebiyatları Araştırma Dergisi, Sayı: 5-6 (Atatürk Özel Sayısı), s.27-

    36, Aralık 1981.
  KAYABALI, ısmail; ARSLANOĞLU, Cemender: ıstiklâl Savaşında Türk Denizcileri, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 117 (Deniz Kuvvetleri

    Sayısı), s.847-851, 1972.
  KAYGUSUZ, Bezmi Nı:sret: Bir Roman Gibi, ıhsan Gümüşayak Matb., İzmir; 1955.
  KAYMAZ, Nejat: Mîsâk-ı Millî İzerinde Yapılan Tartışmalar Hakkında, VIII. Türk Tarih Kongresi (Ankara: 11-15 Ekim 1976), III. Cilt.

    s.1941-1958 T.T.K. Yayını, Ankara, 1983.
  KILIÇ, Ali: Atatürk'ün Son Günleri, Sel Yayınları Atatürk Kütüphanesi: 18, İstanbul, 1955.
  KILIÇ, Ali: Atatürk'ürı Hususiyetleri, Sel Yayınları Atatürk Kütüphanesi: 2, İstanbul, 1955.
  KIRZIOĞLU, Fahrettin: 2. Ordu Kumandan Vekili Mustafa Kemal Paşa'nın 230 Numaralı Raporu, Tüı Dili Dergisi, Cilt: XII, Sayı: 134,

    s.83-87, Kasım 1962.
  KIRZIOĞLU, Fahrettin: Gazi'nin Kuzeydoju Gezileri (Eylül-Ekim ' 924), 50. Yıl Armajanı, Cilt:l, s.133-18> Atatürk, İniversitesi Yayını,

    Erzurum, 1974.
  KIRZIOĞLU, Fahrettin: Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum'daki Evi, 50. Yıl Armajanı, Cilt: I, s.189-19I Atatürk İniversitesi yayını, Erzurum

    1974.
  KIRZIOĞLU M. Fahrettin: Atatürk'e Ait Bilinme en Yedi Vesika, Türk Kültürü Der isi, Sayi:164, Hazira
  KISA, Leman: Aydın Tarihi ve Coğrafyası, Coşkun Matb., Aydın, 1960.
  KISAPARMAK, Necip Güngör:. Millî Ejitim Cephesiyle Amasya, Kardeş Matb., Ankara, 1966.
  KIZILDOĞAN, Hûsrev Sami: Vatan ve Hürriyet ıttihat ve Terakki, Belleten T.T.K., Sayı: 3-4, s.619-625 Ekim 1937.
  KOCATÜRK Utkan: Atatürk,ün Hatıra Defterlerine Yazdıkları, Edebiyat Yayınevi, Ankara, 1971.

  KOCATÜRK, Utkan: Atatûrk'ün Fikir ve Düşünceleri, 3. Basım, Turhan Kitabevi, Ankara 1984.
  KOCATÜRK, Utkan: Atatûrk'ün İniversite Reformu ıle ılgili Notları, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 1, s.3-95, Kasım 1984.
  KOCATÜRK, Utkan : Celâl Bayar'la Bir Konuşma, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sayı : 5, s.323-359, Mart 1986.
  KOÇU, Reşat Ekrem: Osmanlı Muahedeleri ve Kapitülasyonlar ve Lozan Muahedesi, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, İstanbul 1934.
  KOÇU, Reşat Ekrem: Osmanlı Tarihinin Panoraması, Ak Kitabevi İstanbul, 1964.
  KONAY, Rıfkı: Atatürk'ün Sofrası, Atatürk'ün sofrasında bulunmuş kişilerin hatıraları, Haz: Rıfkı Konay, Vakıt Gazetesi, 8.9.1947-

    11.10.1947.
  KONRAPA, M.Zekâi: Bolu Tarihi, Bolu Vilöyet Matb., Bolu, 1960.
  KOP, Kadri Kemal: Atatürk Diyarbakırda, Cumhuriyet Matb., İstanbul, 1938.
  KOŞAY, Hamit Zübeyr: Etrıoğrafya Müzesi Kılavuzu, Maarif Basımevi, ıstanbul, 1956.
  KURAN, Ahmet Bedevî: Osmanlı ımparatorluğunda ınkılâp Hareketleri ve Millî Mücadele, Çeltüt Matb., lstanbul, 1959.
  KURÂT, Akdes Nimet: Türk-Amerikan Münasebetlerine Kısa Bir Bakış (1800-1959), Döjuş Matb., Ank ra, 1959.
  KURTULUŞ SAVAŞINDA İÇEL: Haz.: "Kurtuluş Savaşında ıçel" tarihini Yazma Komitesi, Türkiye Kuvayi Milliye Mücahit ve Gazileri   Cemiyeti Mersin Şubesi Yayınlarından, Baha Matb., İstanbul, 1971.
  KUTAY, Cemal: Bilinmeyen Tarihimiz, İstanbul 1974.
  KUTAY, Cemal : Atatürk'ün Son Günleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1981,
  KÜRKÇİOĞLU, Ömer: Türk-İngiliz ilişkileri (1919-1926), Ankara İniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, 1978.

  LANGER William L.: An Enc clo, ia of World Histo, Hou hton Mifflin Company, Boston, U.S.A.,1952.
  LEVENTOĞLU, Mazhar: Atatürk ün Vasiyeti, Bahar Matbaası, İstanbul, 1968.
  LEVENTOĞLU, Mazhar : Atatürk Yürür Dururken, Ajans Türk Tarih Yayınları Serisi : 3, Ankara,1971.
  LEVENTOĞLU, Mazhar : Atatürk Göçüp Giderken, Ajans Türk Tarih Yayınları Serisi : 4, Ankara,1971.

 MAHMUT ŞEVKET PAŞA: Mahmut Şevket Paşa'nın Günlük Not Defteri, Hayat Mecmuası, Sayı:1 (1 Ocak 1965) - 31 (29 Temmuz

    1965).
  MATBUAT ALMANAĞI 1933: İstanbul Matbuat Cemiyeti, İstanbul, 1933.
  MATBUAT ALMANAĞI 1935: İstanbul Matbuat Cemiyeti, İstanbul, 1935.
  MERAM, Ali Kemal: Türk-Rus ilişkileri Tarihi, Kitaş Yayınları, İstanbul,1969.
  MERAY, Seha L.: Lozan Barış Konferansı (Tutanaklar, Belgeler), Seri Yayın, A.İ. Siyasal Bilgiler Fak. Yayını, 1969-1973.
  METEL, Raşit: Atatürk ve Donanma, Genkur. Bşk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayını, İstanbul,1966.
  MİLLET HİZMETİNDE 40 YIL C.H.P.: C.H.P. Yayını, Ankara Basım ve Ciltevi, 1963.
  MUMCU Ahmet: Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, A.İ. Hukuk Fak. Yayını, Ankara,1971.
  MUMCU, Ahmet: Ankara Adliye Hukuk Mektebi'nden Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne (1925-1975), A.İ. Hukuk Fakültesi Yayını,

    Ankara, 1977.
  MUMCU, Uğur: Atatürk ve İnönü, Cumhuriyet gazetesi, ll.XI.1986.
  MUTLUÇAĞ, Hayri: Heyet-i Temsiliye İyeleri ile Komutanlar Arasında Gizli Görüşmeler I-IV, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Cilt: 12,

    Sayı: 69-70-71-72, 1973.

NADİ (ABALIOĞLU), Yunus: Mustafa Kemal Paşa Samsun'da, Sel Yayınları Atatürk Kütüphanesi: 7, İstanbul 1955. .
  NADİ (ABALIOĞLU), Yunus: Ankara'nın ilk Günleri, Sel Yayınları Atatürk Kütüphanesi: 4, İstanbul 1955.
  NADİ (ABALIOĞLU), Yunus: Çerkes Ethem (Çerkes Ethem Kuvvetlerinin ihaneti, Sel Yayınları Atatürk Kütüphanesi, İstanbul 1955.
  NEŞET, Halil: Büyük Meclis ve ınkılâp, T.B.M.M. Matbaası, Ankara, 1933.

 OKAN, Niyazi Ahmet: Ulu Atamızın Son Günleri, Anlatan: Mim Kemal Oke, Yazan: Niyazi Ahmet Okan, Yedigün Mecmuası, No: 304,

    Sayfa 10-13, İstanbul, 1939.
  OKYAR, Fethi: İç Devirde Bir Adam, Yayına Hazırlayan: Cemal Kutay, Tercüman Gazetesi Atatürk'ün 100. Doğum Yılı Yayınları: I,

    İstanbul, 1980.
  OKYAR, Fethi: Serbest Cumhuriyet Fırkası Nasıl Doğdu, Nasıl Fesh Edildi? İstanbul, 1987.
  ONBEŞİNCİ YIL KıTABI: Cumhuriyet Halk Partisi Yayını, 1938.
  O'NDAN HATIRALAR: Yûcel Mecmuası, Cilt: XVI, Sayı: 91-92-93, 1942, s.15.
  ORAL, Fuat Süreyya: Türk Basın Tarihi (1919-1965 Cumhuriyet Dönemi), ikinci Kitap, Doğuş Ltd. Şirket Matb., Ankara, 1968.
  ORBAY, Rauf: Rauf Orbay'ın Hatıraları, Yakın Tarihimiz Dergisi, Cilt: 1-4, Sayı: 1-52, 1962-1963.
  OY, Aydın: Tekirdağ'da Atatürk, (Anılar, BE;geler, Fotoğraflar), Ekin Basımevi; İstanbul, 1965.
  OZANSOY, Halit Fahri: Edebiyatçılar Çevremde, İstanbul 1970.

ÖCAL, Hulki: Hatay Savaşı, Desen Matb., Ankara, 1953.
  ÖKÇİN, A. Gündüz: Türkiye'nin Taraf Olduğu Milletlerarası Antlaşmalar Rehberi (1920-1961), Doğuş Ltd. Şirketi Matb., Ankara, 1962.
  OKÇİN, A: Gündüz: Türkiye İktisat Kongresi (1923-İzmir) Haberler-Belgeler-Yorumlar, A.İ. Siyasal Bilgiler Fak. Yayını, Ankara, 1968.
  ÖKSE,. Necati: Çanakkale Muharebeleri, Bu Muharebelerde Atatürk'ün Oynadığı Rol, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt

    Başkanlığı, Atatürk Haftası Armağanı, 10 Kasım 1986.
  ÖNDER, Mehmet: Bilgin Sivaslı Ali Kemalî, Yeni kitap Basımevi, Konya, 1954.
  ÖNDER, Mehmet: Atatürk Evleri-Atatürk Müzeleri, Türkiye ış Bankası Yayını, Ankara, 1970.
  ÖNDER, Mehmet: Atatürk'ün Yurt Gezileri, Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara, 1975.
  ÖNDER, Mehmet Atatürk'ün Almanya Gezisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayını, 1981.
  ÖNDER, Mehmet: Atatûrk'e Mektuplar, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: IV, Sayı: 10, s.91-132, Kasım 1987.
  ÖNDER, Mehmet: Belgelerin Işığı Altında Ziya Gökalp'ın Son Saatleri ve Atatürk'ün Yakın ilgisi, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,

    Sayı: 9, s.625-631, Temmuı, 198.
  ÖNEN, Yekta Ragıp: Atatürk'ün Bütün Cihana Hitaben Söylenmesini ıstediği Nutuk, Anlatan: Şükrü Kaya, Dünya gazetesi lO:Xl.1953.
  ÖNGÖREN, ıbrahim Tar: 19 Mayıs Yolu, Yeni Sabah, 19.5.1945.
  ÖZALP, Kâzım: Özalp, Atatürk'ü Anlatıyor, (Kâzım Özalp'ın Hatıraları), Milliyet gazetesi. l O. Xl.1969-27.XI.1969.
  ÖZALP .Kâzım: Millî Mücadele Cilt: I-II Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1971.
  ÖZBUDUN, Ergun: Türkiye'nin Kuruluş Yıllarında Brr Yabancı Gazetecinin Ankara Yolculuğu ve Atatürk' le Görüşmesi, Atatürk Araştırma     Merkezi Dergisi, Sayı: 1, s.166-191, 1984.
  ÖZÇELEBİ, Ali: Atatürk va Yerıi Türkiye'nin Kuruluş Yıllarında ıki Fransız Tanık, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Devrimleri Enstitüsü

    Dergisi, Sayı: 1, s.55-69, Temmuz, 1978.
  ÖZDEMİR, Haydar: Afyon Vilâyeti Tarihçesi, ikaz Matb., Afyon, 1961.
  ÖZERDİM, Sami N.: Atatück Devrimi Kronolojisi, II. Basım, Varlık Yayınları, İstanbul, 1966.
  ÖZGİ, Melâhat: Atatürk e Sevgi, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 1972.
  ÖZKAYA, Yücel: Millî Mücadele'de Anadolw Ajansi'nın Kuruluşu ve Faaliyetine Ait Bazı 'Belgeler, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,

    Sayı: 2, s.587-598, Mart 1985.
  ÖZKAYA, Yücel: Ulusal Bağımsızlık Savaşı Boyunca Yararlı ve Zararlı Dernekler, Atatürk Araştırma Mer- kezi Dergisi, Sayı: 10, s.139-

    186, Kasım, 1987. .
  ÖZKAYNAK, Kemal: Efelerden Haber, Aydın 1946.

SÖYLEMEZOĞLU, Galip Kemalî: Hariciye Hizmetinde 30 Sene (1892-1922), IV. cildin son kısmı, Maarif Basımevi, İstanbul, 1955.

 

 ŞAHİNGİRAY, Özel: Atatürk'ün Nöbet Defteri. Türk ınkilâp Tarihi Enstitüsü Yayını.

  ŞAHİNGİRAY, Özeı: on Nöbet Defteri, Türkiye İş Bankası Yayını, Ankara, 1955.
  ŞAPOLYO, Enver Behnan: Kemal Atatürk ve Millî Mücadele Tarihi, İçüncü baskı, Rafet Zaimler Yayınevi, İstanbul, 1958.
  ŞAPOLYO, Enver Behnan: Mustafa Kemal Paşa ve Millî Mücadele'nin İç Âlemi. İnkılâp ve Aka Kitab evleri; İstanbul, 1967.
  ŞAPOLYO, Enver Behnan: Türk Gazetecilik Tarihi ve Her Yönü ile Basın, Güven Matbaası, Ankara,1969:
  ŞEHSUVAROĞLU, Bedi : Atatürk'ün Sajlık Hayatı, Hürriyet yayınları, İstanbul, 1981.
  ŞIVGIN, Hale: Mustafa Kemal'in ılk Savaşı, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı:10, s.187-195, Kasım _ 1987.
  ŞİMŞİR, Bilâl N.: ıngiliz Belgeleriyle Sakarya'dan ızmir'e (1921·1922), Milliyet Yayınları, İstanbul, 1972.
  ŞİMŞİR, Bilâl N.: ıngiliz Belgelerinde Atatürk (1919-1 g3g), Cilt: I, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara,1973.
  ŞİMŞİR, Bilâl N.: ıngiliz Belgelerinde Atatürk (1919-1938), Cilt: II, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara,1975.
  ŞİMŞİR, Bilâl N.: ıngiliz Belgelerinde Atatürk (1919-1938), Cilt: III, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara,1979.
  ŞİMŞİR, Bilâl N.: ıngiliz Belgelerinde Atatürk (1919-1938), Cilt: IV, T.T.K. yayını, 1984.
  ŞİMŞİR, Bilâl N.: Vahdettin'in Kaçışı ve Sonu, Cumhuriyet gazetesi 26.XI.1973-29.XI.1973.
  ŞİMŞİR, Bilâl N.: Mâlta Sürgünleri, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1976.
  ŞİMŞİR, Bilâl N.: Türk-Amerikan ılişkilerinin Yeniden Kurulması ve Ahmet Muhtar Bey'in Vaşington Bü- yükelçiliği (1920-1927),

    T.T.K. Belleten,. Cilt: XLI, Sayı: 162, s.277-356, 1977.
  ŞİMŞİR, Bilâl N.: Atatürk ıle Yazışmalar I 1920-1923), Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1981.
  ŞİMŞİR, Bilâl N.: Dış Basında Atatürk ve Türk Devrimi, Cilt: I, T.T.K., Yayını, 1981.
  ŞİMŞİR, Bilâl N.: Atatürk'ün Yabancı Devlet Adamlarıyla Görüşmeleri (Yedi Belge), Belleten, T.T.K., Sayı: 177, s.157-209, 1981.

TAÇALAN, Nurdoğan: Ege'de Kurtuluş Savaşı Başlarken, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1970.
  TANSEL, Selâhattin: Atatürk ve, Kurtuluş Savaşı (1919-1922), Türkiye Vakıflar Bankâsı Yayını, Ankara,1965.
  TANSEL, Selâhattin: Mondrostan Mudanya'ya Kadar, Cilt:I-IV, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Cumhuriyetin 50.Yıldönümü Yayını, 1973-

    1974.
  TANSU, Samih Nafiz: Türk ınkılâp Tarihi ve Büyük Harpten Sonra Avrupa, ikbal Kitabevi, 1938.
  TANSU, Samih Nafiz: ıki Devrin Perde Arkası, Anlatan: Hüsamettin Ertürk, Yazan: Samih Nafiz Tansu, Ararat Yayınevi, İstanbul, 1969.
  TARİH IV: Türkiye Cumhuriyeti, Hazırlayan: Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti, Devlet Matb., İstanbul, 1931. Tarihin Sesi: Tarihin Sesi

    dergisi, Sayı: 1 (24.4.1962).
  TAYLAK, Muammer: Saltarıat, II. Meşrutiyet ve I. Cumhuriyet'te Öğrenci Hareketleri, Başnur Matb., Ankara, 1969.
  T.B.M.M. ALBİMİ "Dönem I": (Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 25 inci Yıldönümünü Anış, 26 Nisan 1945). T.B.M.M. Basımevi,

    Ankara, 1945.
  T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP TARİHİ DAİRESİ ATATÜRK ARŞİVİ, Ankara.
  TEKELİ, İlhan; İLKİN, Selim: Kurtuluş Savaşında Talat Paşa ile Mustafa Kemal'in Mektuplaşmaları, T.T.K., Belleten, Cilt: XLIV, Sayı:

    174, s.301-345.
  TEKELİ, İlhan; İLKİN, Selim: Para ve Kredi Sisteminin Oluşumunda Bir Aşama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Cumhuriyet Merkez

    Bankası Yayını, Ankara, 1981.
  TENGİRŞENK, Yusuf Kemal: Vatan Hizmetinde, Bahar Matb., ıstanbul, 1967.
  TERZİOĞLU, Sait A.: Atatürk ve Çok Partili Rejim, Sait A. Terzioğlu, Cumhuriyet gazetesi lO.XI.1'963.
  TEVETOĞLU, Fethî: Milliyetçi Ataturk, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 37, s.55-62, 1965.
  TEVETOĞLU, Fethî: Türkiye'de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler (1910-1 %0), Ayyıldız Matb., Ankara 1967.
  TEVETOĞLU, Fethî: Millî Mücadele'de Mustafa Kemal Paşa-General Harbord Görüşmesi I-IV, Türk Kültürû Dergisi, Sayı: 76 (s.257-268),

    Sayı: 77 (s.321-334), Sayı: 80 (s.525-545), Sayı: 81 (s.589-603),1%9.
  TEVETOĞLU, Fethî: Fethî Okyar ın Günlük Hatıraları, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 82, s.739-759, 1969.
  TEVETOĞLU, Fethî: Atatûrk ün Toplanmamış Yazıları, Belleten T.T.K., Cilt: I, Sayı:197, s.531-546, Ağustos 1986.
  TEZER, Şükrü: Atatürk'ün Hatıra Defteri, T.T.K., yayını, 1972.

TOKER, M. Tarhan: Kars (Coğrafya, Tarih, Ekonomi), İI Basımevi, Kars, 1938.
  TOROS, Hüsamettin: Türkiye Sanayü "Devlet ışletmeleri", Cilt: I, Güven Basımevi, İstanbul, 1954.
  TOROS, Taha: Atatürk'ün Adana Seyahatleri, Seyhan Basımevi, Adana, 1939.
  TUNAYA, Tarık Z.: Türkiye'de Siyasî Partiler (1859-1952), ıstanbul, 1952.
  TUNCEL, Bedrettin: Atatürk ve 30 Ajustos Zaferinin ılk Kutlanışı, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara,1972.
  TURAN, Şerafettin: Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve Hacim Muhittin Çarıklı'nın Kuvayı Milliye Hâtıraları (1919-1920), Türk inkılâp

    Tarihi Enstitüsü Yayını, Ankara, 1967.
  TÜLBENTÇİ, Feridun Fazıl: Cumhuriyet Nasıl Kıiruldu?, Sel Yayınları Atatürk Kütüphanesi:17, İstanbul,1955.
  TÜMTÜRK, Ali Muhlis: Yanlış Bilinen Bir Gün, Ata'nın Yurdu Mecmuası, Yil: 8, Sayı: g-1, 27 Ekim 1966.
  TÜNAY, Bekir: Gazi'nin Millî Mücadele Destanı II, Kültür Bakanlığı Yayını, 1981.
  TÜRK DEVRıM TARıHı: Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlıjı Yayını, Ankara, 1971.
  TÜRKGELDİ, Ali Fuad: Görüp ışittiklerim, II. basılış, T.T.K., Yayınları, Ankara, 1951.
  TÜRKGELDİ, Ali Fuad: Mondros ve Mudanya Mütarekelerinin Tarihi, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü Ya ın ları, Ankara, 1948.
  TÜRK İSTİKLÂL HARBİ, I. Cilt, Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı: T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harb Tarihi Dairesi Resmî Yayınları,

    Seri No: I, Ankara, 1962.
  TÜRK İSTİKLÂL HARBİ, II. Cilt (Batı Cephesi), I. Kısım: T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Seri

    No: I, Ankara, 1963.
  TÜRK İSTİKLÂL HARBİ, II. Cilt (Batı Cephesi), 2. Kısım: T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Başkanlıı Resmî Yayınları,

    Seri No: I, Ankara, 1965.
  TÜRK İSTİKLÂL HARBİ, II. Cilt (Batı Cephesi), 3. Kısım: T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları. Seri

    No: I, Ankara, 1966.
  TÜRK İSTİKLÂL HARBİ, II. Cilt (Batı Cephesi) 4. Kısım: T.C. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Resmi Yayınları. Seri No: I,

    Ankara, 1974.
  TÜRK İSTİKLÂL HARBİ, II. Cilt (Batı Cephesi) 5. Kısım, I. Kitap: T.C. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Resmî Yayınları. Seri

    No:I, Ankara, 1972..

 TÜRK İSTİKLÂL HARBİ 1Cilt (Batı Cephesi) 5. Kısım, II. Kitap: T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Cairesi Resmî Yayınrarı,

    Seri No: I, Ankara, 1973. .
  TÜRK İSTİKLÂL HARBİ, II. Cilt (Batı Cephesi) 6. Kısım, I. Kitap: T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları,

    Seri No: I, Ankara, 1967.
  TÜRK İSTİKLÂL HARBİ, II. Cilt (Batı Cephesi) 6. Kısım, II. Kitap: T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları,

    Seri No: I, Ankara, 1968.
  TÜRK İSTİKLÂL HARBİ, II. Cilt (Batı Cephesi) 6. Kısım, III. Kitap: T.C.. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Resmî Yayınları, Seri

    No: I, Ankara, 1969.
  TÜRK İSTİKLÂL HARBİ, II. Cilt (Batı Cephesi), 6. Kısım, IV. Kitap: T.C. Genelkurmay Başkanlıjı Harp Tarihi Dairesi Resmî

    Yayınları, Seri No: I, Ankara, 1969.
  TÜRK İSTİKLÂL HARBİ, III. Cilt (Doğu Cephesi) : T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları Seri No: I,

    Ankara, 1965.
  TÜRK İSTİKLÂL HARBİ, IV. Cilt (Güney Cephesi)': T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Re mî Yayınları, Seri No: I,

    Ankara, 1966.
  TÜRK İSTİKLÂL HARBİ, V. Cilt (Deniz Cephesi ve Hava Harekâtı): T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları

    Seri No: I, Ankara, 1964.
  TÜRK İSTİKLÂL HARBİ, VI. Cilt (ıç Ayaklanmalar): T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmî Yayınları, Seri No: I,

    Ankara, -1964.
  TÜRK İSTİKLÂL HARBİ, VII. Cilt (İdarı Faaliyetler): T.C. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı, Ankara,1975.
  TÜRK İSTİKLÂL HARBİNE KATILAN TÜMEN VE DAHA ÜST KADEMELERDEKİ KOMUTANLARIN BİYOGRAFİLERİ: T.C.

    Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Yayını, Ankara, 1972.
  TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET YILLIĞI (1944-1945): Başbakanlrk Basın ve Yayın Umum Müd. Yayını, 1945.
  TÜRKİYE'DE SİYASİ DERNEKLER II: İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Neşriyatı, Ankara,1950.
  TÜRKİYE DIŞ POLİTİKASINDA 50 YIL KURTULUŞ SAVAŞIMIZ (1919-1922): T.C. Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Siyaset

    Planlama Genel Müdürlüğü, 1973.
  TÜRK TARİH KURUMU, ATATÜRK VE TÜRK DEVRiMiNi ARAŞTIRMA MERKEZi ARŞiVi, Ankara.

  ÜÇOK, Coşkun: Siyasal Tarih (1789-1950), 6. Baskı, Başnur Matb., Ankara, 1967.
  ÜÇÜNCÜ ORDU KOMUTANLIĞI: Atatürk 3. Ordu Bölgesinde, 3. Ordu Komutanlığı, Erzurum 1981.
  ÜNAL, Tahsin: Harbokulu Tarihi ve Mustafa Kemal, Tûrk Kültürü Dergisi, Kasım 1964.
  ÜNAL, Tahsin: Mustafa Kemal ile Cemal Paşa'nın Muhaberatı, Türk Kültürü Dergisi, Sayı:13, s.109-113, 1968.
  ÜNAL, Tahsin: Mustafa Kemal'in Ataşemililterliği, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 90, s.361-366, Nisan 1970.
  ÜNAYDIN, Ruşen Eşref: Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülâkat, İstanbul 1930.
  ÜNAYDIN, Ruşen Eşref: Hâtıralar (Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin Kuruluşundan ılk Kurultay'a Kadar) T.D.K. Yayını, Ankara, 1943.
  ÜNAYDIN, Ruşen Eşref: Atatürk Tarih ve Dil Kurumları (Hâtıralar), Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara,1954.
  ÜNAYDIN, Ruşen Eşref; Atatürk'ün Sofrasında ılk Gece, Dün ve Bugün Dergisi, Sayı: 38. s.14-15, 28 Temmuz 1956.
  ÜNAYDIN, Ruşen Eşref: Atatürk'ü Özleyiş, Hatıralar, Türkiye İş Bankası. Yayını, 1957.
  ÜNAYDIN, Ruşen Eşref : Atatürk'ün Hasta1ığı (Profesör Dr. Nihat Reşat Belger'le Mülâkat), T.T.K. yayını, Ankara, 1959.
  ÜNLER, Ali Nadi: Gaziantep Savunması, İstanbul 1969.  VANDEMıR Bâki: Atatürk'ün Cehaletle Mücadelesi, Yerli Yabancı 80 ımza Atatürk'ü Anlatryor, s.172, İstanbul 
  VELİKOV, Stefan: Kemal Atatürk ve Bulgaristan, VIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara 11-15 Ekim 1976, Kongreye Sunulan Bildiriler

    Cilt: III, s.1865-1875, Ankara 1983.

  YAĞIZ, Rahmi : Atatürk'ün Son Günleri, ikdam gazetesi, 14.8.1939-22.XI.1939.
  YALÇIN, Hüseyin Cahit: Tarihî Mektuplar,Yayınlayan: Hüseyin Cahit Yalçın, Tanin gazetesi 15.X.1944 - 2.IV.1945.
  YALMAN, Ahmet Emin: Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim. Cilt: I, İstanbul, 1970.
  YALMAN, Ahmet Emin: Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, Cilt: II, Yenilik Basımevi, İstanbul,1970.
  YALMAN, Ahmet Emin: Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, Cift: III, Yenilik Basımevi, İstanbul,1970.
  YAZMAN, Aslan Tufan: Atatürk'le Beraber (Devrimler-Olaylar-Anılar 1922-1938), Türkiye ış Bankası Kültür Yayınları, 1969.
  YEŞİL, Mustafa: Kütahya ılinin Kısa Tarihi, Ebûzziya Matb., İstânbul, 1937,
  YEŞİLÇAYIR, Neşe: Atatürk'ün Yazdırdığı Bazı Notlar, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı:11, s.495-; Mart 1988.
  YETKıN, Gıyas: Edremit, Edremit Halkevi Neşriyatı, Türk Pazarı Basımevi, Balıkesir, 1939.
  YETKıN, Gıyas: Kuruluşundan Bugüne Kadar Edremit'te Olup Bitenler, Türkdili Matb., Balıkesir, 19
  YILMAZ, M.Kâzım: Her Yönüyle Fethiye, Emek Matb., Fethiye, 1969:
  YÖRÜKOĞLU, CSmer: Atatürk Evi, Beğendik Kültür Hizmetleri Serisi: 2.
  YÜCE, Rifat: Kocaeli Taril-, ve Rehberi, Türk Yolu Matb., İzmit, 1945.

  WALDER, David: Çanakkale Olayı, Tûrkçesi: M.Ali Kayabal, Milliyet Yayınları III. baskı, ıstanbul, 1971.

  ZABIT CERİDELERİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerideleri 1920-1938), Ankara.
  ZOBU, Vasfi Rıza : O Günden Bu Güne, Milliyet Yayınları, İstanbuI, 1977.
  ZİBEYROĞLU, M.FUAT (Havzalı): Yurdumuz, Havzalı Zübeyroğlu M.Fuat, Vatan Matbaası, 1925.