ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
İKİNCİ DÖNEM DERS NOTLARI

I.TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN TEMELİNİ OLUŞTURAN DÜŞÜNCE SİSTEMİ

a. Atatürkçülük, Tanımı ve Nitelikleri
b. Atatürk İlkeleri
c. Atatürk İlkeleri'nin Ortak Özellikleri

II.TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE SİYASAL REJİMİN DAYANDIĞI İLKELER

a. Cumhuriyetçilik
b. Halkçılık
c. Milliyetçilik
d. Laiklik

III.TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE SİYASAL REJİMİ BÜTÜNLEYEN İLKELER

a. Devletçilik
b. Devrimcilik

IV. TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE SİYASAL VE ANAYASAL YAPILANMA

a. Cumhuriyet Halk Partisi
b. 1924 Anayasası
c. Halifeliğin Kaldırılması

V.KÜLTÜREL VE SOSYAL ALANDA YAPILAN DEVRİM HAREKETLERİ

a. Eğitimde Modernleşme ve Bütünleşme Girişimleri
b. Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi

VI.TÜRK DEVRİMİ'NİN KÜLTÜR KURUMLARI

a. Halkevleri
b. Türk Tarih Kurumu
c. Türk Dil Kurumu
d. Çağdaşlaşma ve Uygarlık
e. Köy Enstitüleri

VII.DEVRİM HAREKETLERİNE KARŞI TEPKİLER

a. Şeyh Sait İsyanı
b. İzmir Suikasti
c. Menemen Olayı

VIII.TEK PARTİLİ DÖNEMDE SİYASAL  MUHALEFET

a. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
b. Serbest Cumhuriyet Fırkası
c. Kadro Hareketi

IX.TOPLUMSAL YAPILANMADA BİR BAŞKA   BOYUT-HUKUK ALANINDA LAİKLİĞE DOĞRU ADIMLAR

a. Devrimin Gelişimi-Devlet ve Toplum Kurumlarının Laikleşmesi
b. Hukuk Önünde Kadın-Erkek Eşitliği

X.TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE GENEL  YAPILANMA

a. Sağlık ve Tıp Alanında Gelişmeler
b. Bayındırlık ve Ulaştırma Alanında Gelişmeler
c. Ekonomik Alandaki Yeni Kuruluşlar ve Yasal Düzenlemeler

XI.TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN DIŞ POLİTİKASI (1923-1938)

a. Nüfus Değişimi
b. Irak Sınırı ve Musul Sorunu
c. Türkiye'nin Milletler Cumhuriyeti'ne (Cemiyet-i Akvam) Girişi
d. Balkan Antantı (9 Şubat 1934)
e. Montrö (Montreux) Antlaşması (20 Temmuz 1936)
f. Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937)
g. Hatay'ın Anavatan'a katılması

XII. TÜRKİYE'DE MİLLİ ŞEF DÖNEMİ 

a. Atatürk'ün Ölümü ve İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı 
    Seçilmesi
b. Milli Şef Dönemi(1939-1945)

XIII. TÜRKİYE'DE ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ

a. CHP'de Liberalleşme Çabaları(1945-1950)
b. Demokrat Parti'nin Kuruluşu

XIV. DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ(1950-60)

a. 1950-1954 Dönemi
b. 1954-57 Dönemi
c. 1957-60 Dönemi
d. Demokrat Parti Üzerine Genel Değerlendirme

Kaynak: www.comu.edu.tr