TARİH ARAŞTIRMALARI

TARİH İLE İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLER

​Dünya tarihi, özgürlüğün bilincinde ilerlemelidir. Hegel

Herkes tarih yapabilir ancak sadece büyük bir adam tarih yazabilir. Oscar Wilde

​Çekiç olmak istemeyen, tarihin örsü olacaktır. Adolf Hitler

Tarih, bir bilimdir. Orada da ruh ve düşünce, tenkit ve yöntemler vardır. F.Calloge

Dünyanın tarihi dünyanın yargısıdır. Friedrich Schiller

​İnsan, tarihe her istediğini söyletebilir; çünkü ölüler itiraz edemezler. Cenap Şehabeddin

​Dünya hakkında hükmü, tarih verir. Schiller

​Tarihi öğrenmeyenler, onu tekrar yaşamak zorunda kalırlar. George Santayana

​Aydınlatıcı çalışmaların en iyisi, tarihtir. Sallust

​İnsanlık tarihi, giderek eğitimle felaket arasında, bir yarışa dönüşmektedir. H. G. Wells

​Yenilenlerin tarihini, yenenler yapmıştır. Berthold Brecht

​Gelecekte bizi nelerin beklediğinin en iyi falcısı, geçmişte başımıza gelenlerdir. John Sheran

​Tarih, geçmişi yargılamaktan başka bir şey değildir. Emile Alain

​Tarihte ilk kez dram olan bir olay, bir kez daha tekrarlanırsa komedi olur. Kari Marx

​Tarih, muazzam bir erken uyarma sistemidir. Norman Cousins

​Tarih; okuyana kendi gözünün görme derecesine göre yol gösteren bir kılavuzdur. J.J.Rousseau

​Tarih değil, hatalar tekerrür eder. II. Abdülhamid

​Büyük ve tarihi olayları, ancak büyük uluslar yaşayabilir. Mustafa Kemal Atatürk

​Tarih, kainatın vicdanıdır. Ömer Hayyam

​Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk

​Tarih kâinâtın vicdanıdır. Ömer Hayyam

Tarihi yapan akıl, mantık, muhakeme değil; belki bunlardan ziyade hissiyattır. Mustafa Kemal Atatürk

​Tarih; cinâyetlerin ve felâketlerin bir tutanağıdır. Voltaire

​Tarihten edindiğimiz en iyi şey, onun uyandırdığı coşkudur. Wolfgang Van Goethe

​Geçmişin yıkıntıları, bugünün uyarılarıdır. George Bancroft

​Tarih, coğrafyanın dördüncü boyutudur, ona zaman mana verir. W. Van Loon

​Tarih, her şeyin tarihle doğrulanabileceğini doğrulamaktadır. Voltaire

​Tarih, faydası herkesi kapsayan bir ilimdir. Yaşanılan çağın olaylarıyla, eski çağın olaylarını karşılaştırıp sonuca varmak gerekir. Naima

​Suyu her gün artan sonsuz bir kuyu vardır; Tarih. R.Necdet Kestelli

​Tarih şuuru sadece “geçmişin” “geçmişliğini” bilmek değil, onun “halde de” var olduğunu anlamak demektir. Thomas S.Eliot

​Tarih; mâzîyi geleceğe taşır, olayları tekerrür zincirine bağlar, durur.

​Tarih; kralların, generallerin çiftliği değil, milletlerin tarlasıdır. Her millet geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer. Voltaire

​Tarih; imansızlık ve ahlâksızlık harabeleriyle doludur. A. Şeref Güzelyazıcı

​Tarih; milletlerin tarlasıdır. Her toplum geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer. M.Cevdet Anday

​Tarih; geçmişte yapılmış, şu anda elimizde olan ve fakat istikbâli gösteren bir dürbündür.

​Tarihin en çekici ve esrarengiz tarafı, değişen çağlarla birlikte her şeyin tamamen farklılaşması, fakat hiçbir şeyin değişmemesidir. Aldoux Huxley

​Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte ne ekmişse, gelecekte onu biçer. Voltaire

​Tarih, başka başka insanlara ve zamanlara rastlayan vak’aların tekrarlamasından başka bir şey değildir. Chateaubriand

​Büyük adamlar tarihi, tarih de büyük adamların yaptıklarını süslemiştir. La Bruyere

​Tarih, bir kağıt parçası üzerine basılmış harflerden ibarettir, önemli olan tarih yapmaktır, yazmak değil. Otto von Bismarck

​Tarih; okuyana, kendi gözünün görme derecesine göre, yol gösteren bir kılavuzdur. Rousseau

​Tarih, faydası herkesi kapsayan bir ilimdir. Yaşanılan çağın olaylarıyla, eski çağın olaylarını karşılaştırıp sonuca varmak gerekir. Nâimâ

Tarihin başlıca faydası; öncekilerin iyi ve kötü işlerini bize öğretmesidir. L. Chesterfield

​Tarih bir kâğıt parçası üzerine basılmış harflerden ibarettir, önemli olan tarih yapmaktır, yazmak değil. O.V.Bismarck

​Tarih ile efsânenin amacı birdir: Geçici insanda ebedî insanı anlatmak. V. Hugo

​Tarih, insanların düşlerinin en aydınlık olanlarını gerçekleştirmek için giriştikleri, umutsuz bir çabadan başka bir şey değildir. Albert Camus

​Tarihten hiçbir şey öğrenilemeyeceğini, tarihten öğreniriz. Bernard Shaw

​Tecrübe ve tarihin öğrettiği şudur: İnsanlar ve hükümetlerin hiçbir zaman tarihten bir şey öğrenemedikleri veya onlardan çıkarılan prensiplere göre davranamadıklan. George Hegel

​Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer, her ikisinde de karaya oturma tehlikesi, kaçınılmaz sonuçtur. Cevdet Paşa

​Tarihçiler için ilk yasa, hakikat olmayanı ağza almamaktır, ikincisi doğru olan bir şeyi örtbas etmemektir, bunlardan başka yazdığı bir şeyde taraf gütmemek ve kiı beslememektir. M. T. Cicero

​Tarih, geçen zamanların şahididir, onun gerçeklerini aydınlatır, anıları meydana çıkarır, günlük yaşamımıza yol gösterir ve eski zamanlardan bilinmeyen olayları anlatır. M. T. Cicero

​Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet, her şeyini kaybetmeye mahkumdur. Hafızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi geçmişiyle, hatıralarıyla ve benliğini terkip eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir. Peyami Safa

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir